RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Üniversitemizde “Asidifikasyon ve İklim Değişikliğinin Denizel Ekosistemler Üzerindeki Etkisi” Kolokyumu Gerçekleştirildi
01 Kasım 2023 Çarşamba - Görüntülenme: 1108

“31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü” kapsamında Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi tarafından “Asidifikasyon ve İklim Değişikliğinin Denizel Ekosistemler Üzerindeki Etkisi” konulu kolokyum düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan programda, Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Yılmaz bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Rektörümüz konuşmasında, çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin etkilerinin giderek arttığına dikkat çekerek, ülkemizin Akdeniz Havzası’nda yer alması sebebiyle küresel iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından risk durumu yüksek ülkeler arasında değerlendirildiğini söyledi.

Karadeniz Stratejik Eylem Planı kapsamında, 31 Ekim tarihinin “Uluslararası Karadeniz Günü” olarak belirlendiğini ifade eden Rektörümüz, “Taraf ülkelerde çeşitli yerel etkinlikler düzenlenerek, Karadeniz’in korunması ile ilgili yapılan çalışmalar paylaşılıp, konu ile ilgili farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır.” dedi.

Rektörümüz, “31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü” kapsamında gerçekleştirilen kolokyumun, davetli konuşmacıların sunumları ile bu konuda farkındalık oluşturulacağına, paylaşılacak olan proje çıktılarının da Karadeniz ekosisteminin sürdürülebilir yönetimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından, Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Yılmaz tarafından davetli konuşmacılara üniversitemiz şilti takdim edildi.

Programın bilimsel kısmında, Boğaziçi Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Koray Özhan ile Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş birer sunum gerçekleştirdi.

Geçmişten günümüze dünya ikliminin nasıl değiştiğini ve meydana gelen bu değişimin etkilerini anlatan bir sunum yapan Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz, iklim modellerine göre gelecekte olması muhtemel senaryolara dikkat çekerken ülkelerin alması gereken önlemlerden bahsetti.

Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu, iklim değişikliğine bağlı olarak Karadeniz planktonik yapısında meydan gelen değişimleri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Karadeniz besin zincirinde ortaya çıkan değişimlerin canlı kaynaklar ve balıkçılık üzerine olan etkilerinden söz eden Prof. Dr. Feyzioğlu, Karadeniz’in korunması için yapılması gereken eylem planlarına değinerek sözlerini tamamladı.

Karadeniz okyanus asitlenmesine neden olan kimyasal prosesleri konu alan bir sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Koray Özhan, Karadeniz’in sürdürülebilirliği için izleme çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş ise yürütücülüğünü yapmakta olduğu TÜBİTAK 121Y226 No.lu “Güneydoğu Karadeniz'de CO2 Zenginleştirmesinin ve Sıcaklık Değişimlerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Araştırılması” projesinin sonuçlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Projenin hedef ve amaçları doğrultusunda, Karadeniz ekosisteminin sürdürülebilir yönetimi için bu ve benzeri çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ağırbaş, kolokyuma katkı yapan bütün paydaşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Osman Beyazoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Nebi Gümüş, Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç ile akademik ve idari personel katıldı.

RTEÜ BASIN

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )