RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
TÜBİTAK’tan Öğretim Üyemize Proje Desteği
13 Temmuz 2021 Salı - Görüntülenme: 3785

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş yürütücülüğünde sunulan “Güney Doğu Karadeniz’de CO2 Zenginleştirmesinin ve Sıcaklık Değişimlerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Proje kapsamında değişen iklim koşulları altında ve balıkçılık açısından son derece önemli olan Güney Doğu Karadeniz ekosisteminde doğal fitoplankton örneklerinde ilk defa mevsimsel olarak yürütülecek inkübasyon deneyleri ile CO2 zenginleştirmesinin (360 ppm, 600 ppm, 760 ppm) ve sıcaklık değişimlerinin fitoplankton birincil üretimi ve komunite yapısı üzerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, C-14 inkübasyon deneyleri ile fitoplankton boy gruplarına (pikofitoplankton, nanofitoplankton ve mikrofitoplankton) ait birincil üretim miktarları belirlenecek. Böylelikle farklı boy gruplarının mevsimsel ölçekte birincil üretime yaptıkları katkı ile gerek fitoplankton canlı kütlesi ile gerekse CO2 zenginleştirmesi ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak birincil üretim miktarlarının nasıl değişeceği de ortaya konulacak.

Proje çıktıları Karadeniz ekosisteminin sürdürülebilir yönetimine önemli katkılar sağlayacağı gibi elde edilecek sonuçlar 11. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda çevrenin korunması ve sürdürülebilir çevre konularında planlanan hedef ve politikalara ışık tutacak. Mevcut proje kapsamında iklim değişikliği, CO2 salınımı (sera gazı) ve iklim değişikliğine uyum kapsamında Karadeniz ekosistemi için ileriye dönük projeksiyonlar ve yeni projeler üretme potansiyeli bulunuyor.

Projede Üniversitemiz öğretim üyelerinin yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışan araştırmacılar da yer alıyor. Bu kapsamda Üniversitemizden ilgili projede Doç. Dr. Ülgen Aytan, Doç. Dr. Kenan Gedik, Doç. Dr. Serdar Dizman ve Dr. Öğr. Üyesi Tanju Mutlu; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şahin ve Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Kimya Yüksek Mühendisi Dilek Fidan araştırmacı olarak görev yapacak.

Projenin süresi 24 ay olup toplam bütçesi 718.497,60 liradır. Üniversitemiz ve Karadeniz ekosisteminin geleceği adına bu önemli proje için hocamızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 

 

RTEÜ BASIN

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )