RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş (Başarı Durumuna Göre) Başvuruları
12 Temmuz 2018 Perşembe

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

                “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ve  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi hükümlerine  uygun olarak 2018-2019   Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılında yatay    geçiş      yoluyla     öğrenci    kabul    edilecektir. Öğrencilerde aranacak nitelikler,  yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi,  kontenjanlar,   gerekli  belgeler   ve  diğer  hususlar  aşağıda belirtilmiştir.    

  1. YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

16-27 Temmuz 2018

Yatay Geçiş Başvuruları

30 Temmuz - 3 Ağustos 2018

Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi

8 Ağustos 2018

Sonuçların İlan Edilmesi

13-15 Ağustos 2018

Kesin Kayıtların ve Ders Yazılımlarının Yapılması

27-29 Ağustos 2018

Yedek Listeden Yerleşenlerin Kayıtlarının Yapılması

 

2- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş  Senato Esasları için tıklayınız.

3-Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri

1

Üniversitemizin tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının Yatay geçiş başvuruları 16-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2

Başvuru Formu ve formda istenilen gerekli belgeler tamamlanmış olarak, ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine posta veya kargo yoluyla gönderilecek ya da şahsen teslim edilecektir. Posta veya kargo ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Birimlerin adresleri için tıklayınız.

      Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

 

  1. Yurt içindeki üniversitelerden Kurumlar Arası ve Kurum İçi yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar için;

1    Başvuru formu (Doldurulup, çıktısı alınıp diğer belgeler eklenecektir)  Form için tıklayınız.

2    Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge

3    ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

4    Ders içerikleri (onaylı)

5    Disiplin ceza durum belgesi

6    Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)

7    Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge

   

  1. Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar için;

1    Başvuru formu (Doldurulup, çıktısı alınıp diğer belgeler eklenecektir)  Form için tıklayınız.

2    Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge

3    ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

4    Ders içerikleri (onaylı)

5    Disiplin ceza durum  belgesi

6    Ayrılacak olunan yükseköğretim kurumunu tanıtan resmi dokümanlar ile ders müfredatı ve derslerin içeriklerini gösterir dokümanlar

7    Adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanındığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınacak onaylı belge

8    Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge

 

 

     3- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan bölümlere başvuracak adaylar için, Yatay Geçiş Senato Esaslarının 5. maddesinin 3. fıkrasındaki şartları sağlayamayanlara 25 Eylül 2018 tarihinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

 

NOT : -Belgelerin onaylanmış şekli kesinlikle ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır.

            -Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların  başvuruları   değerlendirmeye alınmayacaktır.

            -Başvuru evrakları sonradan talep edilmesi halinde iade edilmeyecektir.

 

   4- 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz  Yarıyılı Önlisans-Lisans Programları Kontenjanları İçin Tıklayınız.

 

   5- Sonuçların İlanı

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi http://erdogan.edu.tr/ ve http://oidb.erdogan.edu.tr/  web adresimizden 8 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )