RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
7143 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru
22 Mayıs 2018 Salı

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen 7143 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile düzenlenen geçici 78. maddesi gereğince Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için gerekli olan form ve bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

7143 SAYILI AF KANUNU’NDAN YARARLANMAK ISTEYENLER IÇIN AÇIKLAMALAR

 1. 7143 Sayılı Af Kanunu’ndan Hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2018 tarihine kadar kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil yararlanabilir.
 2. 18 Eylül 2018 Salı günü saat 17.00’ye kadar başvuran öğrencilerimiz eğitimlerine 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde başlayabilirler.
 3. Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde Daire Başkanlığımıza başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.
 4. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna  karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu kanundan yararlanamaz.
 5. Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen form doldurularak bizzat veya posta yolu ile yapılabilecektir.(Formda ıslak imza olmak zorundadır)

 6. Kayıt işlemleri başvurular bittikten sonra kayıt belgeleri ile beraber bizzat müracaat yapılarak gerçekleştirilecektir. (Noterden vekâlet vererek bir başkası tarafından da gerçekleştirilebilir.

 7. Posta yolu ile yapılacak başvuruların, süresi içinde Daire Başkanlığımıza ulaştırılması zorunludur. Gecikmeli başvurular veya eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 8. Üniversitemizin herhangi bir bölümünü/programını kazandıkları halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvuru yapabilirler.
 9. Bu kanun kapsamında Enstitülere kayıt yaptıracak öğrenciler kesin kayıt için istenen belgeleri ilgili akademik birimlerinden öğreneceklerdir.
 10. 7143 Sayılı Kanun’dan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, isi veya ikametinin Rize veya ilçelerinde olduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı (kayıt yaptırdığı Eğitim-Öğretim yılı içerisinde) itibariyle, Üniversitemiz Senatosu’nun da uygun görmesi ve geçiş yapmak istediği bölüm/programın taban puanını sağlamaları halinde yatay geçiş yapabilirler.

 

 • Başvuru Formu için Tıklayınız.
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk Ve Acil Yardım Programına Kayıt Yaptıracak Öğrenciler için Tıklayınız.

 • Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programına Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Tıklayınız.

 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programına Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Tıklayınız.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )