RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
TÜBİTAK 2238, 2241 ve 2242 Alanlarına Yönelik Yarışmalar Düzenliyor
25 Nisan 2018 Çarşamba

Gençlerimizin geleceğe yönelik projeler üretmeleri hedeflenen yarışmalara başvurular 7-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında, ilgili web sayfalarında yer alan başvuru koşulları çerçevesinde yapılacak. Üniversitemiz öğrencilerinin alanlarıyla ilgili en son gelişmeleri takip etmesine olanak sağlayacak, sektörlerin mevcut durumunu görme, mezun olduktan sonra iş hayatına hazırlanmalarına önemli katkılar sağlayacak olan bu ve benzeri projelere katılmaları, mesleki bilgi edinmenin yanında alanları ile ilgili deneyim elde etmelerine de önemli ölçüde katkı sunacak.

2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

Önlisans ve lisans öğrencileri arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerden, 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda katma değeri yüksek projeler üretmeleri beklenmektedir. Detaylı bilgiler www.tubitak.gov.tr/bideb/2238 adresinde yer almaktadır.

2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması

Programın amacı, lisans bitirme tezlerinin özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi ve lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında özel sektör ortamında bulunarak uygulama tecrübesi edinmelerinin sağlanması yoluyla lisans düzeyinde üniversite-özel sektör işbirliğinin teşvik edilmesidir. Öğrencilerden ayrıca 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konulara yoğunlaşan tezler hazırlamaları beklenmektedir.

Program kapsamında, lisans öğrencilerinin hazırladıkları, özel sektörün bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik lisans bitirme tezleri için yarışma düzenlenecektir. Detaylı bilgiler www.tubitak.gov.tr/bideb/2241b adresinde yer almaktadır.

2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Projeleri Yarışması

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin, belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin sorunlarına yönelik çözümler üretmelerine ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak geliştirdikleri projeleri için yarışmalar düzenlemektir. Öğrencilerin, bahse konu öncelikli alanlarda 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda da projeler üretmeleri beklenmektedir. Detaylı bilgiler www.tubitak.gov.tr/bideb/2242 adresinde yer almaktadır.

 

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )