RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Üniversitemiz Taşeron İşçilerinin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Sınav Takvimi Duyurusu
08 Mart 2018 Perşembe

“696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 14. maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarına geçirilmek üzere başvuruda bulunan adayların sınavları yalnızca sözlü (mülakat) olarak yapılacak olup mülakata girmeye hak kazananların listesi ektedir.

Mülakata girecek adayın, T.C. Kimlik Numarasını içeren kimliğini (nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi vb.) ibraz etmesi zorunludur.

NOT: Mülakata girmeye hak kazananlar hakkında incelemeler devam ettiğinden, ilgili Kanun ve KHK'lar kapsamında olumsuz bir durum tespit edilmesi halinde yasal mevzuatlar çerçevesinde işlem yapma hakkı kurumumuzca saklı tutulmaktadır.

Mülakata Girmeye Hak Kazananlar, Mülakat Yeri, Tarihi ve Saati için tıklayınız.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )