RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Kütüphanelerimizdeki Kitap Sayısı 300.000’i Geçti
20 Şubat 2018 Salı - Görüntülenme: 4733

Dünya ile rekabet edebilen, tercih edilen bir üniversite oluşturmanın en önemli unsurlarından biri de modern bir eğitim öğretim ve araştırma geliştirme altyapısına sahip olmaktır. Araştırma altyapısının bir ayağı laboratuvarlar ise bir ayağı da akademik ve idari personeli ile öğrencilerin basılı ve elektronik kaynaklara erişebilecekleri mekânlar olan kütüphanelerdir. Bugün dünyanın en iyi üniversitelerine bakıldığında, bu üniversitelerin kütüphanelerini çağın gerektirdiği kaynaklarla donatmak için ciddi kaynaklar ayırdıklarını ve önemli yatırımlar yaptıklarını görmekteyiz.

Eğitim öğretim ve araştırmanın kalitesine önemli katkılar sağlayan ve yükseköğretimin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilen kütüphanelerimizin gelişimini daha da destekleyecek nitelikte koleksiyonlar oluşturulabilmesi için basılı ve elektronik yayınlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Üniversitemiz hemen tüm alanlarda yaptığı büyük yatırımları kütüphanelerimizde de gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede öğretim elemanlarımızdan gelen kitap alımına yönelik her türlü talep anında değerlendirmeye alınarak imkânlar ölçüsünde tamamı alınmaya çalışılmaktadır. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi, gerek elektronik/ basılı kaynak sayısı bakımından, gerekse erişim çeşitliliği ve kullanıcılarına sunulan hizmetler bakımından her geçen gün hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.

Üniversitemiz Birimlerinin kütüphanelerinde bulunan basılı ve elektronik kitap sayımız 300.000’ i geçmiş bulunmaktadır.  Bugün itibarıyla Üniversitemiz, 77.896 tanesi Merkez Kütüphanede olmak üzere 125.271 adet basılı kitap ve 180.383 adet e-kitap olmak üzere toplam 305.654 adet kitap sayısına ulaşmıştır. Bu sayıyı her geçen gün artırmaya devam etmekteyiz.

Hızla değişen ve gelişen bilim dünyasında, personelimiz ile öğrencilerimizin bilgiye doğru ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için içerisinde milyonlarca dergi, tez, makale ve akademik çalışmaların yer aldığı 40 adet veri tabanı aboneliğimiz Kütüphanemiz web sayfası üzerinden araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca elektronik kaynaklarımız içerisinde online dil eğitimi ve dil sınavlarına hazırlık imkanı veren dil eğitim programı, 2.1 milyonun üzerinde uluslararası düzeyde yüksek lisans ve doktora tezine erişim imkanı veren tez veri tabanı, 198 adet CD-DVD’den oluşan görsel-işitsel koleksiyon bulunmaktadır. Bunlara ilaveten intihal programları ile kaynakça yönetim aracı ve akademik performansın ölçülmesinde kullanılabilecek atıf indexleri de web sayfamız üzerinden hizmete sunulmuştur.

Üniversitemiz mensupları tüm veri tabanı ve elektronik kaynaklarımıza kampüs dışı erişim imkanı ile diledikleri yerden erişebilir ve araştırmalarını yapabilirler. Ayrıca kütüphanemizin basılı kitap kataloğuna da ihtiyaç duyulan her yerden herhangi bir proxy ayarına gerek kalmadan erişim mümkündür.

Araştırmacı, akademisyen ve öğrencilerimizin daha nezih, ferah ve ergonomik bir ortamda bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli fiziksel yenilemelerle birlikte teknolojik alt yapımızı da güçlendirmekteyiz. Merkez kütüphanemiz içerisinde bulunan multimedya salonu ile kullanıcılarımız araştırmalarını rahatlıkla yapabilmektedirler. Ayrıca katalog tarama kioksları ve hiçbir personele ihtiyaç duymadan kendi kendine ödünç iade işlemi yapılabilecek self-check makinesi de kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Bununla birlikte üniversitemizde yapılan toplam 494 adet yüksek lisans ve doktora tezine de online kataloğumuz üzerinden tam metin olarak erişim sağlanmaktadır.

Kullanıcılarımıza ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlama konusunda azami derecede çaba sarf eden kütüphanemiz, kütüphaneler arası işbirliğine de önem vermektedir. Böylece yalnızca üniversitemiz kullanıcılarının değil TÜBES (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) ve KİTS (Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi) sistemleri aracılığıyla ülkemizdeki birçok araştırmacının da bilgi talepleri karşılanmaktadır.

Hizmete sunduğumuz tüm basılı, elektronik koleksiyonumuza, yenilik ve duyurularımıza web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.   (http://kutuphane.idari.erdogan.edu.tr).

 

 

 

 

 

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )