RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Üniversitemiz Taşeron İşçilerinin Kadroya Geçirilmesi
16 Şubat 2018 Cuma

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizde görev yapan taşeron işçilerinden kadroya geçirilmek üzere başvuruda bulunanlardan, başvuru şartını sağlayanlar/kabul edilenlerin isimleri ek-1 listesinde, başvuru şartını sağlamayanlar/kabul edilmeyenlerin isimleri ek-2 listesinde belirtilmiştir.

Başvurusu kabul edilmeyenler, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tespit Komisyonu Başkanlığı"na yazacakları dilekçelerini 21/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar Rektörlük Yazı İşlerine vererek itiraz edebileceklerdir.

ek-1 liste için tıklayınız.

ek-2 liste için tıklayınız.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )