RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Rize’de Alışveriş Merkezi ve Tüketici Tutumlarının İncelenmesi
02 Şubat 2018 Cuma - Görüntülenme: 3939

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN düzenlediği toplantıda, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN, Öğr. Gör. Abdulmuttalip PLATİN ve Arş. Gör. Vildan YAVUZ’un birlikte gerçekleştirdiği  “Rize’de Alışveriş Merkezi ve Tüketici Tutumlarının İncelenmesi” konulu saha çalışmasının sonuçlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşmasına, Türkiye’de alışveriş merkezlerinin sayısının son yıllarda dünyadaki artış hızının üzerinde bir hızla arttığını belirterek başlayan Rektörümüz, bununla birlikte 2017 yılı sonu itibariyle 17 ilde AVM olmadığını, bunlardan birinin de Rize olduğunu söyledi.

Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yapılan araştırmanın Rize il merkezinde ve Çayeli, Ardeşen, Pazar, Fındıklı, Güneysu ve Kalkandere ilçelerinde yapıldığını ifade eden Rektörümüz, bu 7 bölgeye toplam 600 anket uygulandığını ve anketlerin il/ilçenin toplam nüfusa oranına göre hesap edilerek belirlenen anket sayısına göre yapıldığını belirtti.

Rektörümüz, yapılan çalışmada; Rize’de AVM olmaması ve bu durumun Rize’deki tüketicilere yansıması, Yapılmakta olan AVM’nin Rize’de yaşayan tüketiciler için bir ihtiyaç olup olmadığı, AVM ihtiyacının hangi sebeplerden kaynaklandığı, Rize halkının alışveriş için tercih ettiği yerler, Rize’de yaşayan insanların yapılacak AVM’den beklentileri, alışveriş alışkanlıkları, Rize’de AVM olmamasının tüketicilerin il dışında yer alan AVM’lere gitmesine neden olup olmadığı, İl dışı AVM’lerde yapılan alışveriş sıklıkları, İl dışı AVM’lerde yapılan harcama tutarları gibi soruların incelendiğini söyledi.

Araştırmada cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve meslek değişkenliklerine değinen Rektörümüz,  “Araştırmaya katılanların; % 37,9’u erkek ve % 62,1’i kadın; % 83.7’si 15 - 45 yaş arası, % 13,8’i 45-64 yaş arası, % 2,5’i 65 yaş ve üstü, % 41,8’i lisans/ön lisans mezunu, % 37,5’i lise mezunu, % 11,2’si ilköğretim mezunu, % 6’sı yüksek lisans mezunu, % 1,9’u doktora mezunu, % 1,6’sı okuma yazma bilmeyen insanlardan; % 26,5’i özel sektör çalışanı, % 16,6’sı ev hanımı, % 15,4’ü kamu görevlisi, % 12,6’sı öğrenci, % 10,1’i asgari ücretli, % 8,1’i esnaf, % 3,4’ü bankacı % 1,9’u akademisyen, %1,9’u işsiz ve %3,4’ünün de diğer mesleklerden olduğu belirlenmiştir.” dedi.

Rektörümüz, ankete katılanların alışveriş için, % 69,6’sının AVM’leri, % 26’4’ünün cadde mağazaları, % 3,2’sinin semt pazarları, % 0,9’unun da diğer yerlerde alışveriş yapmayı tercih ettiklerini ifade etti.

Katılımcıların il dışı AVM’lere gitme sıklığı ve hangi amaçla gittiklerini paylaşan Rektörümüz, “ Katılımcıların % 71,5’i en az ayda bir kere, % 89,6’sı da en az iki ayda bir, % 10’u hiç AVM’ye gitmediğini belirtmiştir. Araştırmada katılımcılara niçin AVM’ye gittikleri de sorulmuştur. Katılımcıların % 52,6’sı alışveriş yapmak için AVM’lere gittiklerini belirtirken, % 47,4’ü alışveriş yapma amacı dışında AVM’lere gittiklerini ifade etmişlerdir.

Rektörümüz, “Rize’de AVM olmalı mı?” şeklindeki soruya, katılımcıların % 95,4’ünün evet, % 4,6’sının hayır cevabı verdiğini,  “AVM Nerede Olmalı?” sorusuna ise %50,2’sinin şehir merkezinde, %49,8’inin şehir merkezi dışında olsun cevabını verdiğini belirtti.

Eldeki bulgular ile TÜİK verilerine göre, Rize’de yer alan 40.313 hanenin AVM’lerdeki aylık tahmini harcama tutarı hesaplandığı zaman aylık 6 milyon TL, yılda ise yaklaşık 72 milyon TL bir tutara tekabül ettiğini, dolayısıyla da Rize ekonomisinden yılda 72 milyon TL’lik bir kaynağın AVM’ler üzerinden il dışı ekonomilere gittiğini ifade eden Rektörümüz, “AVM olmaması nedeniyle il ekonomisinin dışına çıkan yıllık 72 milyon TL çarpan etkisiyle birlikte değerlendirildiğinde yıllık yaklaşık 350 milyon TL’lik bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir.” diye konuştu.

Araştırmada esnafın AVM olayına bakışının da incelendiğini belirten Rektörümüz, "Araştırmada çıkan sonuca göre esnafın %84,4’ü Rize’de AVM yapılmasını istemektedir. Hatta esnaflar AVM’nin daha ziyade şehir merkezinde yapılmasını istemektedir. Bu durum Rize esnafının AVM’lerden olumsuz etkilenme konusunda önemli bir endişesinin olmadığını göstermektedir." dedi.

Rize’de yapılan ve yapılmakta olan güney çevre yolu, ovit tüneli, yeşil yol (turizm yolu), kayak merkezi,  sağlık yatırımları, yeni sanayi bölgesi, lojistik üs, otel ve son olarak havaalanı yatırımlarına AVM’nin de eklenmesi ile Rize’nin daha çok turist çeken ve daha yaşanabilir bir şehir olacağına da dikkat çeken Rektörümüz, “Özellikle havaalanı inşaatının tamamlanması, Ayder kayak merkezinin yapılması ve turizm yatırımları ile birlikte AVM inşaatının da sonuçlandırılmasının il ekonomisine ciddi bir hareketlilik getireceğini ifade etmek gerekir.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )