RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Kamuoyu Duyurusu
07 Aralık 2017 Perşembe

Kudüs İslam’ın kırmızı çizgisidir.

Üç semavi din için de kutsal bir belde olan ve statüsü uluslararası yasalar ile belirlenen Kudüs’ün, ABD yönetimi tarafından İsrail’in başkenti olarak kabul etmesini ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı açıklamayı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak büyük bir endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukuk ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık bir ihlalidir. Zira, Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiştir.

Filistin’in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Bölgede barış ve istikrar bakımından olumsuz yansımaları olacak bahse konu karar, barış zeminini tamamen yok etme riski taşımaktadır. ABD yönetimini, son derece olumsuz sonuçlar doğuracak olan bu yanlış kararı gözden geçirmeye ve Kudüs’ün çok kültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne zarar verecek hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. 

Filistin’de, Suriye’de, Mora’da, Cezayir’de, Doğu Türkistan’da, Etiyopya’da, Bosna’da ve Arakan’da yaşanan kıyımlar gözümüzün önünde iken terör ve İslam dininin aynı cümlede zikredilmesinin vahşi ve saldırgan bir medeniyetin kullandığı bir algı aracı olduğunu çok iyi biliyoruz. Silahların menşei dünyanın kan emici sömürgeci ülkeleri arasında değişirken ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açık bir şekilde görülmektedir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa da Hakk’ın daveti, ezan susturulmaya çalışılırken savunmasız erkek ve kadın kardeşlerimiz şehit edilirken, bu mezalimi dillendirmenin dahi antisemitizm olarak yaftalanması güçlünün haklı olduğu çarpık uluslararası hukuk ve siyaset sisteminin sonucudur. Müslümanların hunharca katledildiği, sessiz kalan güçlünün haklı olduğu bir Uluslararası Hukuk Sisteminin ve onun ikiyüzlü kullanışlı araçlarını reddediyoruz. 

Tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki Türkiye okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de dün olduğu gibi bu gün de, din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın mazlumların ve mağdurların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını da kölesi olarak gören, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet edip bu sorumsuz açıklamayı yok hükmünde sayıyor ve şiddetle kınıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )