RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu Tarafından Değerlendirildi
27 Kasım 2017 Pazartesi - Görüntülenme: 3660

Yükseköğretim Kalite Kurulu 2016 yılında 20 üniversiteyi dış değerlendirme sürecine tabi tutmuş ve kalite, eğitim öğretim, ar-ge ve yönetim uygulamalarını değerlendirmiştir. Üniversitemiz de kalite süreci açısından bulunduğu yeri görmek ve dış gözlemlerle nasıl algılandığını tespit etmek ve varsa eksikliklerimizi de bir an önce gidermek amacıyla 2017 yılı için YÖK’ten değerlendirilme talebinde bulunmuş ve bu talep YÖK tarafından kabul edilmiştir. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde görevli öğretim üyelerinden oluşan Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı üyeleri 30 Ekim 2017 tarihinde üniversitemizde ön ziyarette bulunmuştur. Esas ziyaret tarihi 20-22 Kasım 2017 tarihleri belirlenmiş ve bu kapsamda takım üyeleri 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saha çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN’ı ziyaretleri ile çalışmalar başlamış olup akabinde Üniversitemiz Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ali BİLGİN tarafından takım üyelerine üniversitemiz hakkında ayrıntılı bir sunum yapılmıştır. Çalışmaların devamında daha önce mutabık kalınan program dahilinde takım üyelerinin belirlediği fakülteler ile yüksekokullarda saha çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalarda birim yöneticileri, akademisyenler ve öğrencilerle ayrı ayrı mülakatlar gerçekleştirmişlerdir. Bunun yanında enstitü müdürleri, araştırma merkezleri müdürleri, TTO koordinatörü, daire başkanları, şube müdürleri ve fakülte/yüksekokul sekreterleri ile ayrı ayrı görüşmeler yapılmış ve kurumun işleyişi, karar alma süreçleri, değerlendirme süreçleri gibi çok farklı alanlarda mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca üniversitemiz ile dış paydaşların ilişkilerini değerlendirmek üzere kamu kurumu ve STK’lardan yöneticiler Üniversitemizdeki bu sürece destek vermişlerdir. Rize Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret Borsası, Çaykur Genel Müdürlüğü yöneticileri ve Eğitim Bir-Sen yöneticileri ile değerlendirme takımı üyeleri bir araya gelerek üniversite ile şehir arasındaki ilişkiler değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Gerek birim ziyaretleri, gerekse yönetici/daire başkanları/fakülte-yüksekokul sekreterleri/şube müdürleri ve dış paydaş yöneticileri ile yapılan görüşmeler, sunulan bilgi ve belgeler ile diğer bütün inceleme ve değerlendirmeler sonucunda takım üyeleri tarafından 22 Kasım 2017 Çarşamba günü çıkış bildirgesi hazırlandı ve Üniversitemiz üst yönetimi ile yönetim kurulu üyelerine sunuldu. Yapılan değerlendirmelerde üniversitemizin bağımsız ve tarafsız kişilerden oluşan değerlendirme takımı adına takım başkanı tarafından üniversitemizin güçlü yönleri ve gelişime açık yönleri ifade edildi. Çıkış bildirgesinde üniversitemizin göstermiş olduğu büyük atılımlar ve kurumsallaşma kimliği de ön plana çıkmış olup, kurumumuzdaki çok sayıda iyi örnek uygulamaları dile getirilmiştir.

Sunulan çıkış bildirgesinden sonra Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı üyeleri üniversitemizden ayrılmış ve sunmuş oldukları çıkış bildirgesinin ayrıntılı raporunu yazmak ve tarafımıza iletmek üzere çalışmalarını sonlandırmışlardır. Nihai rapor Üniversitemiz ve YÖK’ün resmi web sayfasında yayınlanacaktır.

Değerlendirme sürecinde katkısı olan başta Üniversitemiz Kalite Komisyonu başkan ve üyeleri olmak üzere, birim yöneticilerimize, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve dış paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Basın, Yayın, Enformasyon Müdürlüğü

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )