Rektör

Hüseyin KARAMAN

İletişim Bilgileri :

Prof.Dr. Hüseyin KARAMAN

REKTÖR

Trabzonun Şalpazarı İlçesinde doğan Hüseyin KARAMAN, ilköğretimini 1982 yılında Şalpazarı Dorukkiriş Köyü İlkokulunda, ortaöğretimini ise 1989 yılında Vakfıkebir İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1994 yılında lisans, 1996 ve 2002 yılları arasında ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansı ile doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, doçentlik unvanını da 2008 yılında Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde görev yaparken aldı. Profesörlük unvanını ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde aldı.