Genel Sekreterlik

Adnan ER

İletişim Bilgileri :

 • 0(464) 223 8100 - 1658
 • adnan.er@erdogan.edu.tr

 Adnan ER

GENEL SEKRETER

Genel Sekreter Adnan ER'e Bağlı Birimler ve Görevleri

Genel Sekreter üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektör'e karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak
 • Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve saklanmasını sağlamak
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararları Üniversiteye bağlı birimlere iletmek
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör'e öneride bulunmak
 • Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek
 • Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Rektör, Yönetim Kurulu ve Senato tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmaları yürütmek
 • Yazı İşleri Müdürlüğü ile ilgili işlem ve yazışmaları yürütmek
 • Basımevi ve Matbaa Müdürlüğü ile ilgili işlem ve yazışmaları yürütmek
 • Basın, Yayın, Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Enformasyon Müdürlüğü ile ilgili işlem ve yazışmaları yürütmek
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezinden (BİMER) gelen bilgi edinme yazıları ile ilgili işlem ve yazışmaları yürütmek.

Cehri HUT

İletişim Bilgileri :

 • 0(464) 223 3457 - 1649
 • cehri.hut@erdogan.edu.tr

 Cehri HUT

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Genel Sekreter Yardımcısı Cehri HUT'a Bağlı Birimler ve Görevleri

 • Görev paylaşımına uygun olarak Genel Sekreter’in usulüne göre devredeceği yetkiler,
 • Birim personelinin yıllık, hastalık izni ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104.maddesi A ve B Fıkralarında sayılan mazeret izin onayları,
 • İl içi araç ve sürücü görevlendirme onayları,
 • Birim personelinin sendikaya üye olma ve üyelikten çekilme istekleri ile ilgili yazılar,
 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevlere dair yazı ve onaylar