Sayılarla RTEÜ

Kurumsal
Rize Meslek Yüksekokulu 1976
İlahiyat Fakültesi 1992
Su Ürünleri Fakültesi 1992
Fındıklı Meslek Yüksekokulu 1996
Eğitim Fakültesi 1997
Fen Edebiyat Fakültesi 1997
Rize Üniversitesi 2006
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2012
Rektör Prof.Dr. Hüseyin KARAMAN
Öğrenciler
2006
2013
2014
2015
2016
Toplam Öğrenci Sayısı 6283 15031 16140 17521 19478
Önlisans 4939 6682 6790 7191 7866
Lisans 1344 7462 8057 8800 9773
Yüksek Lisans 17 798 1175 1393 1685
Doktora -- 89 118 137 154
Uluslararası -- 223 296 431 460
Kız/Erkek Oranı(%) %32 / %68 %47 / %53 %45 / %55 %44 / %56 %44 / %56
Toplam Yeni Gelen Öğrenci Sayısı 2109 4386 4252 4695 4700
Önlisans 1891 1941 1839 1966 2043
Lisans 218 1835 1820 2303 2341
Yüksek Lisans -- 424 439 241 300
Doktora -- 41 33 16 16
Uluslararası Öğrenci -- 145 121 169 85
Toplam Mezun Öğrenci Sayısı 1166 2752 3277 3217 2835
Önlisans 920 1829 1619 1428 1308
Lisans 246 860 1596 1642 1405
Yüksek Lisans -- 58 54 128 114
Doktora -- 1 2 7 8
Uluslararası Öğrenci -- 4 6 12 17
Personel
2006
2013
2014
2015
2016
Toplam Öğretim Üyesi Sayısı 51 309 348 389 391
Toplam Öğretim Elemanı Sayısı 165 790 886 939 942
(Lisans + Lisansüstü Öğrenci Sayısı)/Öğretim Üyesi Sayısı 1344/51=26,35 8349/309=27,01 9350/348=26,86 10330/389=26,55 11612/391=29,69
Toplam Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı 6283/165=38,08 15031/790=19,03 16140/886=18,22 17521/939=18,66 19478/942=20,68
Toplam İdari Personel Sayısı 55 338 360 375 385
Akademik Birimler
2006
2013
2014
2015
2016
Enstitü Sayısı 2 3 3 3 3
Fakülte Sayısı 5 11 11 12 13
Yüksekokul Sayısı -- 7 7 6 5
Meslek Yüksekokul Sayısı 3 7 7 7 7
Toplam Program Sayısı 55 106 98 109 126
Önlisans 27 46 35 37 47
Lisans 6 31 30 36 43
Yüksek Lisans -- 16 18 25 25
Doktora -- 6 7 11 11
Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayısı -- 7 9 12 14
Kaynaklar
2006
2013
2014
2015
2016
Toplam Fiziki Alanlar(m2) 56.594 169.050 174.967 219.242 237.877
Araştırma Alanları(Lab. vb.) 2.169 8.757 8.757 7.601 8.901
Eğitim Alanları(Derslik vb.) 45.325 120.950 128.750 147.155 164.055
Sosyal Alanlar 2.302 4.429 5.010 58.836 78.036
İdari Alanlar 1.200 5.650 5.650 10.150 11.565
Toplam Kitap Sayısı 28.399 75.568 84.839 107.937 114.728
Toplam Bütçe 2.173.980 81.440.000 98.331.000 110.435.000 143.702.000
Araştırma-Geliştirme Performans Göstergeleri
2006
2013
2014
2015
2016
SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergilerdeki Toplam Yayın Sayısı 10 239 280 322 370
ISI İndekslerinde Yer Alan Atıf Sayısı 42 419 138 1716 2083
Üniversitenin URAP Türkiye Sıralamasındaki Yeri (125 Üniversite) -- 66 61 51 60
Devlet Üniversiteleri Sıralamasındaki Yeri (95 Üniversite) -- 56 50 40 50
2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Sıralamasındaki Yeri (62 Üniversite) -- 6 6 4 4
TÜBİTAK, AB Proje Sayıları 1 9 8 14 7