Sayılarla RTEÜ

Kurumsal
Rize Meslek Yüksekokulu 1976
İlahiyat Fakültesi 1992
Su Ürünleri Fakültesi 1992
Fındıklı Meslek Yüksekokulu 1996
Eğitim Fakültesi 1997
Fen Edebiyat Fakültesi 1997
Rize Üniversitesi 2006
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2012
Rektör Prof.Dr. Hüseyin KARAMAN
Öğrenciler
2006
2013
2014
2015
Toplam Öğrenci Sayısı 6283 15031 16140 17521
Önlisans 4939 6682 6790 7191
Lisans 1344 7462 8057 8800
Yüksek Lisans 17 798 1175 1393
Doktora -- 89 118 137
Uluslararası -- 223 296 431
Kız/Erkek Oranı(%) %46.3 %88 %83 %79
Toplam Yeni Gelen Öğrenci Sayısı 2109 4386 4252 4695
Önlisans 1891 1941 1839 1966
Lisans 218 1835 1820 2303
Yüksek Lisans -- 424 439 241
Doktora -- 41 33 16
Uluslararası Öğrenci -- 145 121 169
Toplam Mezun Öğrenci Sayısı 1166 2752 3277 3217
Önlisans 920 1829 1619 1428
Lisans 246 860 1596 1642
Yüksek Lisans -- 58 54 128
Doktora -- 1 2 7
Uluslararası Öğrenci -- 4 6 12
Personel
2006
2013
2014
2015
Toplam Öğretim Üyesi Sayısı 51 309 348 389
Toplam Öğretim Elemanı Sayısı 165 790 886 939
(Lisans + Lisansüstü Öğrenci Sayısı)/Öğretim Üyesi Sayısı 1344:51=26,35 8349:309=27,01 9350:348=26,86 10330:389=26,55
Toplam İdari Personel Sayısı 55 338 360 375
Akademik Birimler
2006
2013
2014
2015
Enstitü Sayısı 2 3 3 3
Fakülte Sayısı 5 11 11 12
Yüksekokul Sayısı -- 7 7 6
Meslek Yüksekokul Sayısı 3 7 7 7
Toplam Program Sayısı 55 106 98 109
Önlisans 27 46 35 37
Lisans 6 31 30 36
Yüksek Lisans -- 16 18 25
Doktora -- 6 7 11
Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayısı -- 7 9 12
Kaynaklar
2006
2013
2014
2015
Toplam Fiziki Alanlar(m2) 56.594 169.050 174.967 219.242
Araştırma Alanları(Lab. vb.) 2.169 8.757 8.757 7.601
Eğitim Alanları(Derslik vb.) 45.325 120.950 128.750 147.155
Sosyal Alanlar 2.302 4.429 5.010 58.836
İdari Alanlar 1.200 5.650 5.650 10.150
Toplam Kitap Sayısı 28.399 75.568 84.839 107.937
Toplam Bütçe 2.173.980 81.440.000 98.331.000 143.702.000
Araştırma-Geliştirme Performans Göstergeleri
2006
2013
2014
2015
SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergilerdeki Toplam Yayın Sayısı 10 239 280 309
ISI İndekslerinde Yer Alan Atıf Sayısı 42 419 138 1716
Üniversitenin URAP Türkiye Sıralamasındaki Yeri (130 Üniversite) -- 66 61 51
Devlet Üniversiteleri Sıralamasındaki Yeri (104 Üniversite) -- 56 50 40
2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Sıralamasındaki Yeri (62 Üniversite) -- 6 6 4