Page 6 - Ekim-2021
P. 6

RTEÜhaber
    Rektörümüz Dijitalpark Teknokent    İnşaatında İncelemelerde Bulundu
      Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin  belirten Engin, iş dünyasından
    Karaman, Üniversitemiz ile Türk- yoğun  talep  gördüklerini,  bu
    Alman Üniversitesinin birlikte kurmuş  talepleri  karşılayabilmek  için
    olduğu  Dijitalpark  Teknokent’in  prefabrik yerler yaparak firmalara
    İstanbul Çekmeköy’de devam eden  kiraladıklarını, bu anlamda şu anda
    inşaatında incelemelerde bulundu. 38 firmanın dijitalpark teknokentte
      Rektörümüz,   Dijitalpark  faaliyet gösterdiğini, 17 firmanın
    Teknokent Genel Müdürü Prof.  da  ön  başvurusunu  yaptığını
    Dr. Tahsin Engin’den inşaatın son  ve bu firmaların değerlendirme
    durumu ve Dijitalpark Teknokent’te  aşamasında olduğunu ifade etti.
    faaliyet gösteren firmalar hakkında   Engin,  şu  anda  inşaatın
    bilgi aldı.          planlandığı şekilde gittiğini ve tüm
      Dijitalpark  Teknokent’in  binalar  tamamlanıp  Dijitalpark
    birinci blok inşaatının karkasının  Teknokent faaliyete geçtiğinde 250
    tamamlandığını, ikinci blok inşaatın  girişimci firmanın burada faaliyet
    ise bodrum ve birinci katının bittiğini  göstereceğini söyledi.

     Rektörümüz Trakya Üniversitesinde

     Nurettin Topçu’yu Anlattı
                            Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Trakya Üniversitesi İlahiyat
                          Fakültesinde “Ahlâk Davasına Adanmış Bir Ömür: Nurettin Topçu” konu
                          başlıklı açılış dersi verdi.
                            İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış dersinde
                          konuşmasına, Nurettin Topçu’nun ülkemizin yetiştirdiği en önemli fikir, ruh ve
                          gönül insanı olduğunu hatırlatarak başlayan Rektörümüz, onun Türk düşünce
                          dünyası için oldukça önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.
                            Dini ve millî değerlere sıkı sıkıya bağlı bir düşünür olan Topçu’nun,
                          hayatının her döneminde ahlâktan ve ilkelerinden taviz vermediğini, bunun
                          için de bedel ödediğini ifade eden Rektörümüz: “ Topçu’yu biz felsefe
                          alanındaki çalışmaları ile de tanıyoruz. O, yaşadığı dönemin siyasi, dini,
                          ahlâki ve ekonomik yapılarını anlamaya ve anlatmaya çalışmış, ömrünün kırk
                          yılını da öğretmenlik mesleğine adamış bir düşünürdür.” dedi.
                            Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Nurettin Topçu’nun hayatı,
                          eserleri ve düşünceleri hakkında da katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11