Page 4 - Ekim-2021
P. 4

RTEÜhaber
    Üniversitemizde XIII. Uluslararası Dünya Dili               Doçent Oldular

    Türkçe Sempozyumu Açılış Programı Gerçekleştirildi
    -Baştarafı 3. Sayfada-
      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  olarak, kültürü olarak, heyecanı olarak,
    Eski Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Güzel,  kahramanlıklar olarak, savaşlar olarak,
    Türkçenin dünya dili olması ve gelecekte de  yardımlar olarak bütün yaşanmışlıklarıyla
    varlığını devam ettirebilmesi için mutlaka  bir milletin hafızasıdır.  Onun için ‘Kamus   Üniversitemizin  çeşitli
    planlı ve bilimsel çalışmalar yapılması,  namustur.’ ” diyerek dilin önemine vurgu  birimlerinde görev yapan 6 öğretim
    çağın gereklerine cevap verebilecek nesiller  yaptı.           elemanı girmiş oldukları doçentlik
    yetiştirilmesi ile mümkün olabileceğini   Rize Valisi Kemal Çeber ise, Türkçe  sınavında başarı göstererek doçent
    belirtti.              ile ilgili kendisinin de özellikle hassasiyetleri  olmuşlardır.
                      olduğunu dile getirerek sempozyumda   Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri
                      dile getirilen birbirinden kıymetli bildirilerin  Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
                      çıktılarının  olumlu  gelişmelere  vesile  Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yasin
                      olmasını ümit ettiğini söyledi.
                                         Yıldız ile Radyoloji Anabilim Dalı Dr.
                        Konuşmaların     ardından,  Öğr. Üyesi Gülen Burakgazi; Eğitim
                      Üniversitemiz Türk Halk Müziği Topluluğu  Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
                      tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
                        Açılış  programının  ardından,  Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatih
                      Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi  Camadan,  Eğitimde  Ölçme  ve
      TÜRKSOY İdari, Mali ve Hukuki  fuaye alanında, Uluslararası Türk Kültürü  Değerlendirme Anabilim Dalı Dr. Öğr.
    İşler Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu,  Teşkilatı  tarafından  hazırlanan  Türk  Üyesi Asiye Şengül Avşar ile Eğitim
    TÜRKSOY’un çalışmalarına değinerek,  Dünyası Kültür Başkentleri Sergisinin açılışı  Yönetimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi
    “Yedi sekiz yıldır Türk dünyasına hizmet  yapıldı.          İsmail Karsantık ve İktisadi ve İdari
    eden uluslararası TÜRKSOY teşkilatı                   Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
    Türk halklarının kültür ve sanatının dünya   Üç gün sürecek olan sempozyumda,  Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
    medeniyetinin gelişiminde yer alması  açılış ve kapanış oturumu ile birlikte 12  Dr. Öğr. Üyesi Önder Çalcalı girdikleri
    yönünde gösterilen tüm çabalarda daima  oturum gerçekleştirilecek ve toplam 197  sınavı başararak doçent unvanı
    Türk dünyasının yanında olacak kültürel  bildiri sunulacak.      almaya hak kazanmışlardır.
    birliği sağlamaya çalışırken aynı zamanda
    dünya barışına ve insan haklarına da                    Öğretim    elemanlarımızı
    hizmete devam edecektir.” diye konuştu.                  gösterdikleri bu başarı dolayısıyla
                                         tebrik ediyor, almış oldukları unvanların
      Rize  Belediye  Başkanı  Rahmi                   önce kendileri ve Üniversitemiz için
    Metin, Cemil Meriç’in “Kamus namustur.”                sonra da yükseköğretim sistemimiz
    sözüne atıfta bulunarak, “Kamus sözlüktür,                 için  hayırlı  olması  temennisiyle
    bütün kelimelerimizin, hafızamızın tarihi
                                         çalışmalarında başarılar diliyoruz.

    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9