Page 2 - Ekim-2021
P. 2

RTEÜhaber
    Rektörümüz Akademik    Yılı Açılış Törenine Katıldı

      Rektörümüz  Prof.  Dr.  Hüseyin                  gelmemiz gereken bir döneme girdik.”
    Karaman,  Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi                 şeklinde konuştu.
    Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde                  Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini
    düzenlenen “2021-2022 Akademik Yılı                  şöyle sürdürdü: “İşte bu adımlardan biri
    Açılış Töreni” ne katıldı.                        de, ‘2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminde
      Cumhurbaşkanı  Sayın  Recep                    Küresel  Vizyonlar  Destek  Programı’
    Tayyip  Erdoğan’ın  teşrifleriyle,  YÖK                dediğimiz, Cumhuriyet tarihinde bugüne
    tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde                dek üniversitelere yapılan en büyük mali
    gerçekleştirilen toplu akademik yıl açılış              destek organizasyonudur. Yükseköğretim
    törenine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı                 Kurulunun öncülüğünde hayata geçirilecek
    Fuat Oktay, TBMM Başkanı Sayın Mustafa                  bu programla üniversitelerimiz, inşallah
    Şentop, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar                 ülkemizin, dünyadaki yenilikçi çalışmaların
    ve devlet erkânının yanı sıra Bakanlar, YÖK   Törende bir konuşma gerçekleştiren  önde gelen merkezlerinden biri olmasına
    üyeleri, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip  hizmet edecektir. Biz de bu programı bizzat
    ve bütün üniversite rektörleri ile öğrenciler  Erdoğan ise koronavirüs salgını nedeniyle  destekleyecek, üniversitelerimizin küresel
    katıldı.              2020 yılı Mart ayından beri pek çok alanda  başarılara imza atmaları için her türlü
      Törende ilk olarak Prof. Dr. Ali  olduğu gibi eğitim-öğretim hizmetlerinde de  katkıyı vereceğiz.”
    Tüfekçi’nin  yönetimindeki  İstanbul  büyük zorluklar yaşandığını anımsatarak,   Eğitim  ile  kalkınma  arasındaki
    Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet  uzaktan  da  olsa  eğitimin  devam  güçlü bir ilişkiye inandıklarını ve bu
    Konservatuarı  Senfoni  Orkestrası  ettirilmesinin önemli olduğunu belirtti.  ilişkiyi kurduklarını hatırlatan Erdoğan,
                      Ancak uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim
                      öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağının
                      açık olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı
                      Erdoğan, hükümet olarak her kademedeki
                      eğitim  kurumlarını  belirlenen  vakitte
                      faaliyete geçirmek için her türlü tedbiri
                      aldıklarını söyledi.
                        -   “2030’a  Doğru   Türk
                      Yükseköğretiminde  Küresel  Vizyonlar
    tarafından  müzik  dinletisi  yapıldı.  Destek Programı”       “İnsanlarımızın eğitim seviyesi yükseldikçe,
    Ardından “Yükseköğretim” başlıklı Türk   Küresel düzeyde yaşanan siyasi ve  bilgi ve kabiliyetleri arttıkça, ülkemizin
    Yükseköğretimi’nin gelişimini ve şu anki  ekonomik dönüşümler ile iklim değişikliği  siyasi, sosyal ekonomik gelişmesi de aynı
    mevcut durumunu anlatan bir video  gibi hayati öneme sahip gelişmelerin,  oranda hızlanmaktadır. Yaygın ve güçlü
    gösterimi gerçekleştirildi.     yükseköğretimde gelecek 10 yılı hedefleyen  eğitim kurumlarına sahip ülkelerde refah
      Törende ilk olarak bir konuşma  güçlü bir vizyon ortaya koyulmasını ve bunu  da artıyor. Yükseköğretim kurumlarının
    gerçekleştiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol  kararlılıkla uygulanmasını zorunlu kıldığını  ülke geneline yayılması bu şekilde ortaya
    Özvar, üniversitelerin “Akademik Açılış Yılı  ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem  çıkacak refahın da adil ve dengeli dağılması
    Töreni”nin son 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı  hükûmet olarak bizim sağlayacağımız  anlamını taşımaktadır.” diye konuştu.
    himayelerinde   Cumhurbaşkanlığı  destekler hem de üniversitelerimizin kendi   YÖK  Başkanı  Prof.  Dr.  Erol
    Külliyesi’nde icra edilmekte olduğunu  geliştirecekleri kaynaklarla, böyle bir vizyonu  Özvar ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep
    ve bu törenlerde “YÖK Üstün Başarı  hayata  geçirebileceklerine  inanıyoruz.  Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmaları
    Ödülleri”nin tevdi edildiğini hatırlatarak,  Salgın döneminde, sağlıktan sanayiye pek  gerçekleştirdiği törenin sonunda, YÖK
    2021-2022 eğitim-öğretim yılının ülkemiz  çok alanda, bu konuda gereken altyapıya  tarafından her yıl, “bireysel ve kurumsal”
    ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu  ve ufka sahip olduğumuzu hep birlikte  olmak üzere iki kategoride verilen “YÖK
    olmasını diledi.          gördük. Artık taklit ve takip edici olmaktan  2021 Üstün Başarı Ödülleri” de sahiplerini
                      çıkıp belirleyici ve yönlendirici konuma  buldu.


    2
   1   2   3   4   5   6   7