Page 1 - Ekim-2021
P. 1

RTEÜhaber
   RTEÜhaber
    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gazetesi


    Ekim 2021                rteuhaber@erdogan.edu.tr                   Sayı: 98

    Üniversitemiz Gelişen Ekonomilerdeki


    En İyi Üniversiteler Arasında!                               ekonomilerin en iyileri listesine bir kez daha adını yazdırdı.
                                  Söz konusu sıralama kapsamında, FTSE (Financial Times
                               Stock Exchange) Endeksine göre “Hızla Yükselen Ülkeler
                               (Advanced Emerging)”, “İkinci Derece Yükselen Ülkeler (Secondary
                               Emerging)”, “Sınırdaki Ülkeler (Frontier)” kategorilerinde yer
                               alan 50 ülkeden 698 üniversite listede yer alabildi. THE Gelişen
                               Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler 2022 Sıralaması Türkiye
                               özelinde değerlendirildiğinde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
                               sıralamaya girebilen 66 Türk üniversitesi arasında yer aldı.
                               Üniversitemiz 2021 yılında da Times Higher Education (THE)
      Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, bu yıl da Times Higher  Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler listesinde yerini almıştı.
    Education (THE) Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler 2022   Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler Sıralamasının
    (Emerging Economies University Rankings 2022) sıralamasında  yöntemi Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında olduğu
    yer aldı.                       gibi ‘Eğitim (Teaching)’, ‘Araştırma (Research)’, ‘Atıf (Citations)’,
      2004 yılından beri periyodik olarak dünyanın en başarılı  ‘Uluslararası Görünüm (International Outlook)’ ve ‘Sanayi Geliri
    üniversitelerini çeşitli kategorilerde listeleyen Londra merkezli  (Industry Income)’ olmak üzere 5 ana başlık altında kalibre edilen 13
    yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education,  performans göstergesinden oluşmaktadır. Gelişen Ekonomilerdeki
    “Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler 2022 Sıralaması”  En İyi Üniversiteler Sıralamasını diğerlerinden ayıran özelliği ise
    sonuçlarını yayınladı. 19.10.2021 tarihinde açıklanan sıralamada  “Sanayi Geliri” ve “Uluslararası Görünüm” metriklerinin ağırlığının
    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 501+ sıraya yerleşerek, gelişen  Dünya Üniversiteler Sıralamasına göre daha yüksek olmasıdır.

            Öğretim Üyelerimiz Dünyanın En


            Başarılı Bilim İnsanları Listesinde


            Stanford Üniversitesi,  değerlendirmesine tabi tutuldu. Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
           2020 yılı sonuna kadarki   Sıralamaya Recep Tayyip Erdoğan  * Fatih Gül Mühendislik ve Mimarlık
           akademik  performans  Üniversitesi’nden 5 bilim insanı girmeyi  Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
           verilerini analiz ederek,  başardı.          Bölümü
    dünya çapında en başarılı 100,000 bilim  Sıralamaya  girmeyi  başaran  bilim    Yaşam boyu kariyer performans
    insanını ve çalışma alanlarında %2’lik  insanları ve başarı sıraları şu şekildedir: verilerine göre araştırmacıların başarı
    dilime girmeyi başaran araştırmacıları               sıralamaları şu şekildedir.
    listeledi.             * Erdem Cüce Mühendislik ve Mimarlık
                      Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü * Erdem Cüce Mühendislik ve Mimarlık
       Bilim insanları 22 bilimsel alan ve             Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
    176 alt alana göre alıntılar, h-indeksi,  * Erol Yılmaz Mühendislik ve Mimarlık
    ortak yazarlık ayarlı hm-indeksi, farklı  Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Erol Yılmaz Mühendislik ve Mimarlık
    yazarlık pozisyonlarındaki makalelere  * Pınar Mert Cüce Mühendislik ve Mimarlık  Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
    yapılan alıntılar ve bir bileşik gösterge  Fakültesi, Mimarlık Bölümü Mete Avcı Mühendislik ve Mimarlık
    üzerinden çok yönlü bir performans  * Mete Avcı Mühendislik ve Mimarlık  Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
   1   2   3   4   5   6