Page 7 - eylül-2020
P. 7

RTEÜhaber
    DOKAP Bölgesi Üniversitelerinden Ortak Karar      Doğu Karadeniz Projesi Bölge
    Kalkınma İdaresi (DOKAP) Bölgesindeki;
    Amasya, Artvin Çoruh, Avrasya, Bayburt,
    Giresun, Gümüşhane, Hitit, Karadeniz
    Teknik, Ondokuz Mayıs, Ordu, Recep
    Tayyip Erdoğan, Samsun, Sinop, Tokat
    Gaziosmanpaşa ve Trabzon Üniversiteleri
    Rektörleri 2020-2021 Akademik Yılı Güz
    Yarıyılı eğitim öğretim süreciyle ilgili video
    konferans yöntemiyle toplantı düzenledi.
    Düzenlenen toplantıda:
      Yükseköğretim Kurulu’nun “Küresel
    Salgında Yeni Normalleşme Rehberi”,
    Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri, pandeminin
    ülkemizde geldiği son durum, öğrencilerin
    seyahat, konaklama, sosyal koşullar ve
    sürdürülebilir eğitim öğretim süreçleri
    gibi birçok faktör ve bunların salgının  imkânlar kullanılarak UZAKTAN ÖĞRETİM  öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet
    yayılması üzerindeki etkisi detaylı olarak  yöntemiyle yapılmasına, yaşamamaları için 15 üniversitenin uzaktan
    değerlendirilmiş  ve  Güz  Yarıyılında   Pandemi  döneminde  eğitim- öğretimde iş birliği içerisinde hareket
    eğitim-öğretimin büyük oranda dijital  öğretimin  kalitesinin  artması  ve  etmelerine,
                                           Öğrencilerin,  15  Üniversitenin
                                        mevcut şartlarda kütüphane v.b. kampüs
                                        imkânlarını kullanmalarına,
                                           Eğitim öğretim süreciyle ilgili ayrıntılı
                                        kararların Üniversite Senatoları tarafından
                                        alınarak kamuoyuyla paylaşılmasına, karar
                                        verilmiştir.
    Rektörümüz İnşaatlarda İncelemede Bulundu                      mühendislerinin bulunduğu incelemelerde
                      Rektörümüz, inşaatları yapan müteahhit ile
                      kontrol mühendislerinden inşaatın gidişatı
                      konusunda bilgi aldı.
                         Ardından Çayeli Eğitim Fakültesine
                      ait yapımı devam eden ek binada
                      incelemelerde bulundu. Eğitim Fakültemiz
      Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin  Dekanı Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK’ün eşlik
    KARAMAN Üniversitemizin farklı nokta- ettiği inceleme sırasında Rektörümüze
    larındaki kampüslerde yapımı devam  kontrol mühendisleri tarafından ek bina  bilgi verildi.
    eden inşaat çalışmalarında incelemelerde  inşaatının son durumu hakkında detaylı   Rektörümüz son olarak Pazar
    bulundu.                                 Ziraat  Fakültesi  Kampüsünde  bir
      Rektörümüz ilk olarak Merkez                   dizi  incelemelerde  bulundu.  Yapımı
    Kampüste yapımı süren Mühendislik                   tamamlanma aşamasındaki Mini Çay
    ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı                Fabrikasındaki incelemelerinin ardından
    Bölümü yeni binasını gezerek devam eden                 çay bitkisi gen havuzunun oluşturulması
    çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.              ve ticari çay çeşit adaylarının belirlenmesi
    Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı               projesi kapsamında yapımı devam eden 2
    Prof. Dr. Haydar KÜÇÜK, Yapı İşleri Daire                adet sera ve altyapı çalışmaları hakkında
    Başkanı Süleyman ÇOLAK ve ilgili kontrol                 yetkililerden bilgi aldı.

                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12