Page 6 - eylül-2020
P. 6

RTEÜhaber
    800 Kişilik Kontenjana 6 Bin 116 Başvuru
      Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
    (RTEÜ)nin lisansüstü programlarına yoğun
    talep oldu. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal
    Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri
    Enstitüsü  bünyelerindeki  lisansüstü
    programlara ayrılan kontenjanın sekiz katı
    aday başvuruda bulundu.
      Her yıl yeni programlarla lisansüstü
    alanda hızlı bir büyüme sergileyen
    RTEÜ’ye bu yıl da rekor düzeyde başvuru
    yapıldı. En fazla başvuru tezli yüksek lisans
    programlarına oldu. Doktora, Tezli Yüksek
    Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans düzeyinde
    eğitim veren 55 program için enstitülere
    ayrılan toplam 793 kontenjana, 6 bin 116  lisansta ise toplam 7 program için belirlenen  ettiğini, ancak aynı oranda sorumluluklarını
    aday başvuru yaptı. Enstitüler bünyesinde  170 kişilik kontenjana 601 aday müracaatta  da artırdığını, eğitimin niteliğini ve niceliğini
    bulunan 16 doktora programı için ayrılan  bulundu.         arttırmaya dönük çalışmaları titizlikle
    115 kontenjana 140 aday başvuruda   RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin  sürdürdüklerini belirterek, RTEÜ’nün bu
    bulunurken, tezli yüksek lisans düzeyindeki  KARAMAN, lisansüstü programlarına olan  alanda da dikkat çekici bir ivme yakaladığını
    32 programa ayrılan 508 kontenjana 5 bin  bu yoğun teveccühün kendilerini mutlu  kaydetti.
    375 aday başvuru yaptı. Tezsiz yüksek
    Fakültelerimiz ve Yüksekokulumuz


    Mekânda Erişim Bayrak Ödülü Aldı      Üniversitemiz Ziraat Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik
    Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu Yükseköğretim
    Kurulu’ndan engelliler ile İlgili "Mekânda Erişim" konusunda
    yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak ödülü
    aldı.

      "Engelsiz Erişim" ve "Engelsiz Eğitim" sloganları ile
    yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel
    imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda
    farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı
    amaçlayan Yükseköğretim Kurulu tarafından, Turuncu Bayrak  Yıldırım ÖZSEVGEÇ, birimlerinin “Mekânda Erişim Belgesi” ve
    ödülü almaya hak kazanan fakültelerimiz ve yüksekokulumuza  “Turuncu Bayrak” ödüllerini Rektörümüzün elinden aldılar.
    ödüllerini Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN takdim etti.
                                  Törende bir konuşma gerçekleştiren Rektörümüz, “Recep
      Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende,  Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak engelli bireylere elimizden
    Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özgün KALKIŞIM,  gelen her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede
    Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlhan  Mekânda Erişim Belgesi ile Turuncu Bayrak alan fakültelerimiz
    YANDI ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi  ile yüksekokulumuzu tebrik ediyor, katkısı olan herkese teşekkür

                                ediyorum.” dedi.
                                  Rektörümüz, daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından
                                Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi,
                                Merkez Kütüphanesi ile Kongre ve Kültür Merkezi’ne engelli
                                erişilebilirlik belgesi verildiğini, 15 Mayıs 2018 tarihinde
                                Yükseköğretim Kurulu’nda yapılan törenle de Üniversitemize
                                mekânda erişilebilirlik ödülü olan Turuncu Bayrak ödülü verildiğini
                                ifade etti.

    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11