Page 5 - eylül-2020
P. 5

RTEÜhaber
    Fen Edebiyat Fakültemiz 2019-2020 Akademik Yılı

    Mezuniyet Töreni Online Olarak Gerçekleştirildi


      Üniversitemiz  Fen  Edebiyat
    Fakültesi  2019-2020  Akademik  Yılı
    Mezuniyet Töreni ülkemizi ve tüm dünyayı
    etkileyen pandemi nedeniyle bu yıl online
    olarak gerçekleştirildi.
      Fakültenin  bu  yıl  19.sunu
    gerçekleştirdiği  mezuniyet  törenine;
    Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN,
    bölüm  başkanları,  akademisyenler,
    dereceye giren öğrenciler ve mezun
    öğrenciler dijital ortamdan katıldı.
      Törende Rektörümüz Prof. Dr.
    Hüseyin KARAMAN bir konuşma yaptı.
    Konuşmasına Üniversitemizin bölüm ve
    birimleri hakkında bilgiler vererek başlayan
    Rektörümüz, Recep Tayyip Erdoğan
    Üniversitesinin henüz on dört yıllık bir
    üniversite olmasına rağmen eğitim-öğretim
    ve araştırma geliştirme altyapısı, akademik
    kadro, eğitim kalitesi, kurumsallaşma gibi
    birçok alanda Üniversitemizden çok daha  yılında beraber kurulduğumuz 15 üniversite  Üniversitemizin tamamında bu belgeyi alma
    önce kurulmuş olan üniversiteleri geride  arasında ise ikinci sırada bulunmaktadır. başarısı gösterdik. Ülkemizde üniversitenin
    bırakarak önemli başarılar elde ettiğini   Üniversitemiz, Times’ın 13 farklı  tamamında bu belgeyi alma başarısı
    belirtti.              performans göstergesine göre yaptığı  gösteren 20 civarında üniversite vardır.

      Üniversitemizin akademik perfor- Dünya Üniversiteleri sıralamasında ilk   2020  YKS  sonuçlarına  göre
    mans ve başarılarından da söz eden  1500 Üniversite arasına girme başarısı  hem üniversitemizin tercih edilirlik oranı
                                        yükselmiştir  (%96),  hem de  bölüm
                                        ve  programlarımızın  taban  puanları
                                        yükselmiştir.” dedi.
                                           Törende  genç  mezunların
                                        heyecanlarını  paylaşan  Rektörümüz
                                        Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN: “Umarım
                                        Rize’de ve Üniversitemizde geçirdiğiniz
                                        yılları çok iyi değerlendirmişsinizdir. Çünkü
                                        bu ülkenin ve bu milletin sizlere ihtiyacı
                                        vardır. Üniversitemizde eğitim hayatınız
                                        boyunca elde ettiğiniz bilgileri sürekli
                                        güncelleyerek, sürekli daha ileriye taşıyarak
                                        ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin
                                        üzerine çıkarma hedefine katkı vermek
                                        mecburiyetindesiniz.” ifadelerini kullandı.
                                           Rektörümüz,  Recep  Tayyip
                                        Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinin yeterli
    Rektörümüz: “Akademik performans ve  göstermiştir. Ülkemizden 43 üniversite bu  donanıma sahip, nitelikli bireyler olarak
    başarı açısından Üniversitemiz, yapılan  listeye girebilmiştir.   mezun olmalarından dolayı haklı gurur
    değerlendirmelere göre 2000 yılından   Ayrıca Üniversitemiz 2019 yılında  yaşadıklarını belirtti ve mezun olan tüm
    sonra kurulmuş ve değerlendirmeye alınan  Türk Standartları Enstitüsünden İSO  öğrencilere hayatlarında başarılar dileyerek
    95 üniversite arasında 11. Sırada; 2006  9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldı.  konuşmasını tamamladı.
                      Sadece bir bölüm veya bir fakültede değil,

                                                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10