Page 1 - eylül-2020
P. 1

RTEÜhaber
   RTEÜhaber
    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gazetesi


    Eylül 2020               rteuhaber@erdogan.edu.tr                   Sayı: 85

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,


    Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında!


      Times Higher Education (THE), 2021   93 ülkeden 1500 Üniversitenin
    Dünya Üniversite Sıralamaları sonuçlarını  bulunduğu Dünya Üniversite Sıralamaları
    açıkladı. 93 ülkeden 1500 Üniversiteyi  2021 listesinde Türkiye’den 43 Üniversite
    içeren Dünya Üniversite Sıralamaları  yer aldı. Koç Üniversitesi ile Çankaya
    2021 listesine Türkiye’den 43 Üniversite  Üniversitesi’nin ilk 500’de yer aldığı listede,
    girebilme başarısı gösterdi. Recep Tayyip  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2021
    Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Türkiye’den  sıralamasında  değerlendirmeye  alınan  Ranking of Universities)’nda son beş yılda
    sıralamaya giren 43 Üniversiteden birisi  toplam 43 Türk üniversitesi arasında  Üniversitemizin 7 bin 171 üniversiteyi
    olma başarısını gösterdi. 2021 Dünya  yer alarak, uluslararası alanda elde  geride bıraktığı açıklamasından sonra
    Üniversite Sıralamasında da Dünyadaki tüm  ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.  Üniversitemizin akademik performans ve
    üniversiteler arasında 1000 + kategorisinde  Üniversitemiz en yüksek puanı “araştırma”  başarı açısından gerek ulusal, gerekse
    yer alarak ilk 1500 Üniversite arasına girme  kategorisinden elde etti. uluslararası ölçekte dikkat çeken bir yükseliş
    başarısını gösterdi.           Bir başka ifadeyle RTEÜ, Dünya  ivmesi yakaladığını ortaya koymuştur.
      Dünyanın saygın yükseköğretim  Üniversite Sıralamaları listesine girebilme  İkinci olarak; Times Higher Education
                                        (THE), 2021 Dünya Üniversite Sıralaması
    derecelendirme kurulları arasında yer alan  başarısı gösteren 43 Türk Üniversitesi’nden  listesi oluşturulurken sadece kriterleri
    Londra merkezli Times Higher Education  birisi oldu. Sonuçlar, listeye giren Türk  sağlayan üniversiteler değerlendirmeye
    (THE), 2021 yılı dünyanın en iyi üniversiteleri  Üniversiteleri  özelinde  incelendiğinde  alınıyor ve RTEÜ de değerlendirmeye
    sıralaması (Times Higher Education World  Doğu Karadeniz Bölgesi’nden listeye  alınan üniversiteler arasında yer alma
    University Rankings 2021) sonuçlarını  giren tek üniversite olan RTEÜ, ülkemizde  başarısı gösteriyor. Üçüncüsü ise; henüz
    02.09.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaştı.  2000 yılından sonra kurulan 95 üniversite  daha kuruluşunun 14’üncü yılında olan
    Bu yıl on yedincisi yapılan Times dünya  arasında listeye grime başarısı gösteren  RTEÜ, söz konusu listeye ilk kez giriyor
    üniversiteleri sıralamasında 93 ülkeden  7 Üniversiteden birisi oldu. Aynı zamanda  ve 43 Türk Üniversiteden birisi olarak
    toplam 1500 üniversite değerlendirmeye  RTEÜ, İzmir, İstanbul ve Ankara merkezli  kendisinden yıllar önce kurulmuş olan pek
    değer bulundu. Times Higher Education  üniversiteler dışarda tutulduğunda dünya  çok köklü üniversiteyi de geride bırakıyor.
    Dünya Üniversiteleri Sıralaması; ‘Eğitim- Üniversite sıralaması listesine girebilen 16  Sıralama farklı biçimlerde yorumlandığında
    Öğretim’ (Teaching - %30), ‘Araştırma’  Türk Üniversitesinden birisi olma başarısını  Üniversitemiz gerek bölgesinde gerekse
    (Research - %30), ‘Atıflar’ (Citations - %30),  gösterdi.        kendi yaşıtları arasında birinci sırada yer
    Uluslararası  Görünürlük  (International   Recep  Tayyip  Erdoğan  alıyor. Bu başarı güvenlik görevlisi ve
    Outlook - %7,5) ve Endüstri Geliri (Industry  Üniversitesi’nin elde etmiş olduğu bu  temizlik elemanından Daire Başkanı ve
    Income - %2,5) temel alanlarında 13 alt  başarının gurur verici olduğunu ve ortaya  Genel Sekreterine, Araştırma Görevlisi
    performans göstergesine ait verilerden  çıkan sıranın Üniversitemizin akademik  ve Öğretim Görevlisinden Üniversitenin
    elde  edilen  puanların  toplanmasıyla  performans ve başarısını açık bir şekilde  Rektörüne  varıncaya  kadar  Recep
    gerçekleştirilmektedir.       bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden  Tayyip Erdoğan Üniversitesi ailesinin bir
                      Rektör Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN,
      Oxford Üniversitesi Birinci Oldu                  başarısıdır. Ortaya çıkan bu tablo bizler için
                      “Londra merkezli Times Higher Education  çok önemli olmakla birlikte yeterli değildir,
      Times Higher Education (THE),  (THE)’nun yapmış olduğu bu değerlendirme
    2021 Dünya Üniversite Sıralamaları’na  bizim açımızdan birkaç yönden değerli ve  çünkü daha katedecek çok yolumuz
    göre birinci sırada İngiltere’deki Oxford  önemlidir: ilk olarak, her şeyden önce ortaya  vardır.  Bu başarı tablosu bizlerin azmini
    Üniversitesi yer alırken, ABD’deki Stanford  çıkan bu durum, 2020 yılının Temmuz  daha da arttırmıştır. Başarıda katkısı olan
    Üniversitesi ikinci ve Harvard Üniversitesi  ayında yayınlanan Webometrics Dünya  herkese şahsım ve Recep Tayyip Erdoğan
    de üçüncü oldu.                             Üniversitesi ailesi adına teşekkür ediyor,
                      Üniversite  Sıralamaları  (Webometrics  şükranlarımı sunuyorum” dedi.
   1   2   3   4   5   6