Katılımcılar

1. TÜBİTAK (ULAKBİM)
  Katılım Tarihi: 1/10/2007
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 10
2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 2/10/2007
  Lokasyon Sayısı: 72
  AP Sayısı : 425
3. Ankara Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 3/10/2007
  Lokasyon Sayısı: 13
  AP Sayısı : 324
4. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 9/5/2008
  Lokasyon Sayısı: 9
  AP Sayısı : 137
5. Erciyes Universitesi
  Katılım Tarihi: 8/9/2008
  Lokasyon Sayısı: 10
  AP Sayısı : 41
6. Uşak Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 12/11/2008
  Lokasyon Sayısı: 8
  AP Sayısı : 42
7. TÜBİTAK (Başkanlık)
  Katılım Tarihi: 10/1/2009
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 25
8. Dokuz Eylül Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 23/1/2009
  Lokasyon Sayısı: 82
  AP Sayısı : 49
9. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 4/2/2009
  Lokasyon Sayısı: 17
  AP Sayısı : 35
10. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 6/2/2009
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 25
11. Adnan Menderes Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 24/6/2009
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 4
12. Pamukkale Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 3/7/2009
  Lokasyon Sayısı: 23
  AP Sayısı : 90
13. İzmir Ekonomi Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 8/7/2009
  Lokasyon Sayısı: 6
  AP Sayısı : 95
14. TÜBİTAK (UZAY)
  Katılım Tarihi: 28/8/2009
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 3
15. Muğla Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 18/11/2009
  Lokasyon Sayısı: 11
  AP Sayısı : 24
16. Çankırı Karatekin Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 20/11/2009
  Lokasyon Sayısı: 8
  AP Sayısı : 25
17. Namık Kemal Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 9/3/2010
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 200
18. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 15/3/2010
  Lokasyon Sayısı: 11
  AP Sayısı : 119
19. Ahi Evran Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 23/3/2010
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 1
20. Batman Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 26/4/2010
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 18
21. Süleyman Demirel Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 20/5/2010
  Lokasyon Sayısı: 13
  AP Sayısı : 150
22. Gaziantep Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 14/6/2010
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 48
23. Atatürk Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 17/6/2010
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 500
24. Şırnak Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 9/7/2010
  Lokasyon Sayısı: 3
  AP Sayısı : 19
25. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Katılım Tarihi: 23/8/2010
  Lokasyon Sayısı: 8
  AP Sayısı : 40
26. Atılım Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 25/8/2010
  Lokasyon Sayısı: 8
  AP Sayısı : 86
27. Maltepe Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 27/8/2010
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 120
28. Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 27/8/2010
  Lokasyon Sayısı: 2
  AP Sayısı : 5
29. İstanbul Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 6/9/2010
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 210
30. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 6/9/2010
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 3
31. Giresun Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 27/9/2010
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 10
32. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 25/10/2010
  Lokasyon Sayısı: 8
  AP Sayısı : 60
33. Sakarya Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 2/11/2010
  Lokasyon Sayısı: 14
  AP Sayısı : 441
34. Düzce Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 10/12/2010
  Lokasyon Sayısı: 0
  AP Sayısı : 138
35. Marmara Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 28/12/2010
  Lokasyon Sayısı: 11
  AP Sayısı : 40
36. Gümüşhane Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 3/1/2011
  Lokasyon Sayısı: 3
  AP Sayısı : 5
37. Cumhuriyet Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 17/1/2011
  Lokasyon Sayısı: 44
  AP Sayısı : 55
38. Dicle Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 14/2/2011
  Lokasyon Sayısı: 6
  AP Sayısı : 20
39. Kastamonu Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 7/3/2011
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 5
40. Ordu Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 8/3/2011
  Lokasyon Sayısı: 11
  AP Sayısı : 30
41. İstanbul Teknik Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 25/3/2011
  Lokasyon Sayısı: 5
  AP Sayısı : 137
42. Recep Tayyip Erdogan Universitesi
  Katılım Tarihi: 4/4/2011
  Lokasyon Sayısı: 11
  AP Sayısı : 200
43. Ege Universitesi
  Katılım Tarihi: 6/4/2011
  Lokasyon Sayısı: 8
  AP Sayısı : 18
44. Artvin Çoruh Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 15/4/2011
  Lokasyon Sayısı: 6
  AP Sayısı : 20
45. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 20/6/2011
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 30
46. Hacettepe Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 20/6/2011
  Lokasyon Sayısı: 21
  AP Sayısı : 120
47. Nevşehir Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 5/7/2011
  Lokasyon Sayısı: 2
  AP Sayısı : 18
48. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 12/7/2011
  Lokasyon Sayısı: 13
  AP Sayısı : 36
49. Gazi Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 12/7/2011
  Lokasyon Sayısı: 5
  AP Sayısı : 139
50. Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 29/7/2011
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 15
51. Anadolu Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 22/8/2011
  Lokasyon Sayısı: 2
  AP Sayısı : 188
52. Yaşar Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 23/8/2011
  Lokasyon Sayısı: 2
  AP Sayısı : 160
53. Trakya Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 20/1/2012
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 5
54. Akdeniz Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 24/1/2012
  Lokasyon Sayısı: 7
  AP Sayısı : 57
55. İnönü Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 27/2/2012
  Lokasyon Sayısı: 12
  AP Sayısı : 46
56. Boğaziçi Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 11/4/2012
  Lokasyon Sayısı: 4
  AP Sayısı : 428
57. Sabancı Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 25/6/2012
  Lokasyon Sayısı: 6
  AP Sayısı : 8
58. Bulent Ecevit Universitesi
  Katılım Tarihi: 29/6/2012
  Lokasyon Sayısı: 27
  AP Sayısı : 28
59. Amasya Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 3/7/2012
  Lokasyon Sayısı: 7
  AP Sayısı : 7
60. Bartın Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 5/7/2012
  Lokasyon Sayısı: 2
  AP Sayısı : 48
61. Başkent Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 26/7/2012
  Lokasyon Sayısı: 1
  AP Sayısı : 143
62. Hitit Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 29/8/2012
  Lokasyon Sayısı: 14
  AP Sayısı : 120
63. Fırat Üniversitesi
  Katılım Tarihi: 15/10/2012
  Lokasyon Sayısı: 20
  AP Sayısı : 36