Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı Duyurusu

04 Ekim 2017 Çarşamba, 11:00

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi & Gori Devlet Eğitim Üniversitesi
Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı
15-16 Aralık, 2017

Değerli Akademisyenler,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Gori Devlet Eğitim Üniversitesi işbirliği çerçevesinde düzenlenecek olan Uluslararası Türk – Gürcü Bilim Konferansı 15-16 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenecektir. Konferans, Gori Devlet Eğitim Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Gürcistan’ın Gori şehrinde gerçekleştirilecektir.

Konferans, tüm Türk ve Gürcü öğretim üyeleri, doktora öğrencileri ve bilimsel araştırma enstitüsü çalışanlarına açıktır.

Konferansa katılım ücretsizdir. Konferansın organizasyonuna ilişkin ulaşım hariç bütün giderler Gori Devlet Eğitim Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Konferansta sunulacak akademik bildiriler aşağıdaki alanlarda olacaktır.

a) Beşeri Bilimler

b) Eğitim

c) Sosyal ve İktisadi Bilimler

Konferansın dili Türkçe, Gürcüce ve İngilizcedir.

Başvuruların goriuniversityconference@gmail.com ile intoffice@erdogan.edu.tr adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. Başvuruların geçerli olabilmeleri için her iki mail adresine de gönderilmeleri gerekmektedir. Başvurular için gerekli belgeler;

a) Başvuru Formu için tıklayınız.

b) Bildiri Tam Metni

Başvuru formunun ve bildirilerin son gönderim tarihi 24 Kasım 2017’dir.

Bildirilerin aşağıdaki talimatlara göre düzenlenip gönderilmeleri gerekmektedir;

Bildiriler, Gürcüce, Türkçe veya İngilizce sunulmalıdır. Microsoft Word belgesi olarak düzenlenmeli,  yazı tipi Gürcüce sunulacaklar için Sylfaen, diğer dillerde sunulacaklar için ise Times New Roman olmalıdır. Yazı tipi boyutu tüm belgelerde 11 olmalı (başlık boyutu 12), satır aralığı 1,5 cm olmalıdır. Kenar boşlukları ise; üstten, alttan, sağdan ve soldan 2 cm olarak ayarlanmalıdır. Bildirilerde, kaynakça ve İngilizce özet (300 sözcüğü geçmeyecek şekilde) yer almalıdır. Bildiriler, özet ve kaynakça da dâhil olmak üzere A4 formatında 10 sayfayı geçmeyecek şekilde olmalıdır. Yazarın adı, başlığın altında sağ üst köşede olmalı, yazarın akademik pozisyonunu ve kurumunu da içermelidir.

Gönderilen tüm bildiriler Konferans Programı Komitesi tarafından değerlendirilecektir.

Değerlendirme sonucunda kabul edilen bildiriler 29 Kasım 2017 tarihinde bildirilecektir.

Konferansta sunulan bildiriler, Gori Devlet Eğitim Üniversitesi tarafından Derleme Yayınlar olarak yayınlanacaktır.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recep Tayyip Erdoğan University & Gori State Teaching University
Turkish-Georgian International Scientific Conference
December 15-16, 2017

 

Dear colleagues,

It is our great honour to inform you that Recep Tayyip Erdoğan University (Rize, Turkey) with the collaboration of the Gori State Teaching University (Gori, Georgia) will organise Turkish-Georgian International Scientific Conference on December 15-16, 2017 at Gori State Teaching University.

The conference is open to professors and PhD students of Georgian and Turkish higher education institutions and  to employees of scientific-research institutions.

Participation in the conference is free. All the expenses related to organization of the conference will be covered by Gori State Teaching University. Accommodation fee will be covered only for foreign visitors who will be accommodated in Gori.

Academic papers presented at the conference will be related to:

  a) Humanities;

  b) Education;

  c) Social and Economic sciences.

Conference languages: English, Turkish and Georgian.

Applications must be submitted to goriuniversityconference@gmail.com and intoffice@erdogan.edu.tr:

a) Click on the application form.

b) Full Academic paper

          Deadline for submitting the completed application forms and full academic papers is November 24, 2017.

Full academic paper must be submitted in an electronic version in accordance with the following guidelines: Academic papers may be presented in Georgian or in foreign languages (English or Turkish); it must be a Microsoft Word document; Academic papers presented in Georgian must be in Sylfaen, and academic papers presented in foreign languages must be in Times New Roman; Font size for the whole document must be 11 (Font size for the Title must be 12), Line Spacing 1,5; Margins: Top, Bottom, Left and right: lodleT danarTi )nt f the  2 cm.; Full academic papers must include bibliography and an abstract of the article in English (abstracts must not exceed 300 words); Full academic papers must not exceed 10 pages in A4 format, including bibliography and an article abstract. Names of the Author(s) of the academic papers are  put after the Title of the paper in the upper right corner, including the position and the name of the organization.

Each academic paper will be evaluated by the Conference Programme Committee.

All accepted papers will be announced on November 29, 2017.

Academic papers presented at the conference will be published as a Collection of Works by Gori State Teaching University.

 

Facebookta Paylaş Tweetle