2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıtları

28 Temmuz 2017 Cuma, 21:50

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KESİN KAYITLARI

Üniversitemize yerleşen Uluslararası Öğrenciler kayıt merkezine aşağıda belirtilen evraklarla adayın bizzat kendisi gelerek ( şahsen başvuru)  kesin kayıt yaptırabileceklerdir.  

KAYIT TARİHLERİ

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kesin kayıt   tarihleri : 14 - 16 Ağustos 2017

Yedek kayıt tarihleri  : 24 - 25 Ağustos 2017

Kayıt hakkı (asıl olarak yerleşen) kazananlar  için  tıklayınız.

Yedek liste için tıklayınız.

Özel yetenek sınavına girecek adaylar listesi için tıklayınız.

Kayıt yeri adresi :  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi- RİZE

2017-2018 Öğretim Yılı  Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

 

Bakınızlar için tıklayınız.

               

KAYIT EVRAKLARI

1

Sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da  Konsolosluğu’ndan    

onaylanmış Türkçe çevirisi,

2

Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan     onaylanmış lise diplomasının Türkçe çevirisi,

3

Lise diploması denklik belgesinin aslı (İl Milli Eğitim müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır)

4

Not durum belgesinin (Transkript ) aslı ve Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış Türkçe çevirisi,

5

Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış fotokopisi,

6

Mavi Kart sahibi olanların  onaylı kimlik fotokopisi,

7

İkamet Tezkeresinin fotokopisi (Kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde getirilmesi)

8

Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu,

9

Fotoğraf (2 adet)

10

T.C. uyruklu adayların Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

11

T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı,

12

Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan  Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,

13

Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER),

14

  1. Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Y.O.,Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı (Bknz.233)  ve Tıp Fakültesi’ne kayıt yaptıracak öğrenciler)
  2. Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi (Denizcilik Fakültesi için)

15

Maddi teminat belgesi

AÇIKLAMALAR/DESCRIPTIONS

1-Denizcilik Fakültesine başvuran adayların Bknz.294 te belirtilen boy, kilo, yaş, sağlık koşullarını sağlamaları ve  http://denizcilik.erdogan.edu.tr/  sitesinde duyurulacak tarihlerde gerçekleştirilecek olan mülakat-beden yeterliliği testlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

1-The applicant to the Faculty of Maritime are required to meet the requirement of lenght, weight, age and health identified in see 294. And they are required to succeed in interview and physical tests that will be announced on http://denizcilik.erdogan.edu.tr/.

2-Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci kabul eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna başvuran adayların daha sonra http://besyo.erdogan.edu.tr/ sitesinde duyurulacak tarihlerde gerçekleştirilecek olan Özel Yetenek Sınavına katılmaları ve bu sınavdan başarılı olmaları gerekmektedir. 2017 Yılı Uluslararası öğrenci kontenjanından herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar özel yetenek sınavı ile de kayıt hakkı kazanması halinde sadece 1 (bir) programa kayıt yapabilecektir.

2-Candidates applying to School of Physical Education and Sports with aptitude tests MUST attend and pass the relevant aptitude test carried out on dates to be announced later on http://besyo.erdogan.edu.tr/. The candidates, who have a right to register for any programs in consequence of the special talent exam within the quota of international students for 2017, will be able to enroll in only one program. 

KAYIT İŞLEMLERİ İLGİLİ AÇIKLAMA;  

1- Başvuru beyanında hatalı bilgi tespit edilmesi halinde yerleşmiş olsa dahi aday kayıt hakkını kaybedecektir.

2-Eksik belge ile kayıt yapılmayacak ve adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

KABUL MEKTUBU

Kabul mektubu (vize işlemleri için isteniyorsa) talebinde bulunulacak mail adresi :  oidb@erdogan.edu.tr

İKAMET İZİN İŞLEMLERİ

1-

Üniversite tarafından öğrenci kaydı yapılır.

2-

Öğrenci kaydı yapıldıktan sonra  ikamet izni başvurusu için e-ikamet (E-İKAMET) sistemine yönlendirilir.

3-

Öğrenci e-ikamet sisteminden başvuru yapar.

4-

Öğrenci gerekli belgelerini toplar.

 

      Belgeler

 

1-

İkamet başvuru formu

 

2-

Pasaport yada pasaport yerine geçen belgesinin fotokopisi

 

3-

Sağlık sigortası

 

4-

Dört adet fotoğraf

 

5-

Öğrenci belgesi

 

6-

İkamet izni kart bedeli makbuzu

 

7-

Adres beyanı

 

8-

Gelir beyanı

 

9-

Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde

 

 

a) Muvafakatname

 

 

   b) Doğum belgesi

5-

İl göç  idaresi  müdürlüğü belgeleri teslim alir ve değerlendirmeye başlar.

6-

Olumlu  değerlendirilenler için Göç İdaresi  Genel Müdürlüğü  tarafından ikamet izni belgesi basılarak

Üniversiteye gönderilir.

7-

Üniversite tarafindan ikamet izin belgesi öğrenciye  imza karşılığı teslim edilir.

 

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız :  https://e-ikamet.goc.gov.tr/

 

SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Genel Sağlık Sigortası (SGK) kaydı yaptıracak öğrencilerimiz, SGK başvurularını, üniversitemize kayıt oldukları tarihi takiben 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. hükmüne göre ilk üç ay içerisinde yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde bir daha hiçbir şekilde SGK başvurusunda bulunamazlar.

Üniversitemizde kendi imkanıyla öğrenim görecek/ gören yabancı uyruklu öğrenciler ve Genel Sağlık Sigortalısı olma talebinde bulunan öğrencilerin 2017 yılında ödeyecek oldukları prim miktarı. 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında aylık 71,10TL  olacaktır. 5510 sayılı kanunda 6486 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin 2. maddesine göre Yabancı uyruklu öğrenciler SGK Kurumuna yazılı olarak başvurmaları halinde, talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle genel sağlık sigortalılıkları başlatılacak ve bir yıllık sigortalanacaklardır. 

Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan Yabancı uyruklu öğrencilerin Sigorta primlerini yatırılmasına ilişkin yasal sorumluluklar kendilerine ait olacaktır. Öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası Primi Ödemelerini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Vakıfbank şubelerine yapmaları gerekmektedir.

Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli  Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.

Facebookta Paylaş Tweetle