2016-TUS Sonbahar Dönemi Yeni Değerlendirme Sonucuna Göre Üniversitemize Yerleştirilenlerin Dikkatine

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:52

BAŞVURU EVRAKLARI
 
1-Başvuru ve Beyan Formu
2-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı ibraz edilmek üzere fotokopisi
3-ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Hizmet Belgesi (Kamuda çalışanlar veya çalışmış olanlar için onaylı)
6-Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınabilir)
7-Fotoğraf (2 adet)
8-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(Form ıslak imza ile imzalanmalıdır) (2 adet)
9- 
Adli Sicil Kaydı (2 adet) (e-devletten alınabilir)
  
Not: Adayların sonuçların açıklandığı günü takip eden günden itibaren 10 iş günü içereside başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.  

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Tel                  : 0464 223 81 06
Belge Geçer    : 0464 223 44 58
E-posta           : personel@erdogan.edu.tr
 

Facebookta Paylaş Tweetle