Online Başvuru Formu - Bilgi Edinme

Bilgi Edinme başvurusu yapmadan önce;
Adı, soyadı, adres telefon numarası, kimlik numarası açık olarak belirtilmeyen,
İstediği bilgi ve belge ile sorusu anlaşılamayanların başvurular Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince cevaplandırılmayacaktır.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerini okuyunuz.
Başvuru konusu sorunuzun kurumumuz elinde bulunan bilgi ve belge olmasına dikkat ediniz.
Başvuru konusu sorunuzun cevabının kurumumuz internet sitesinde bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
Bilgi Edinme başvurunuzu, Kanunun 6. maddesi ile Yönetmeliğin 9. ve 10. maddelerinde belirtilen başvuru usulüne göre yapınız.
Başvurunuza cevap verilmeden önce Kanunun 10. maddesi ile Yönetmeliğin 22. maddesi hükümlerince tarafınızdan ücret istenebileceğini dikkate alınız.

NOT : Bilgi Edinme Yasası gereği başvurular 15 iş günü içinde değerlendirilir.
Formunuzun dikkate alınması için formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurunuz.
4982 sayılı Bilgi Edinme hakkındaki yasa kapsamına girmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.