RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyıl Sonu Sınavları
05 Mayıs 2023 Cuma

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

(T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun 04.05.2023 tarihli ve 191 sayılı toplantı tutanağı ekidir (Ek-3))

 

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına mahsus olmak üzere; YÖK Başkanlığının 31.03.2023 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-23957 sayılı yazısı uyarınca Bahar Dönemi yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, tek ders, ek sınav, tez izleme, yeterlilik ve tez savunması sınavlarıyla ilgili 04.05.2023 tarihli ve 191 sayılı Senatoda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

Sınavlar

A. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, tek ders ve ek sınavları  ile ilgili öğretim elemanının görüşü, bölüm ve birim kurulunun kararı ile eş zamanlı sınav, sunum, ödev, rapor, araştırma, proje, sözlü yöntemlerinden biri kullanılarak uzaktan yapılmasına,

B. Yüz yüze eğitim yapılan derslerin sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

C. Tez izleme, yeterlilik ve tez savunması sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

Ç. Birimlerin, hangi dersin yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, tek ders ve ek sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı kararını 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar alarak internet sayfası vasıtasıyla öğrencilere duyurmalarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmelerine,

D. Öğretim elemanlarının, birimler tarafından karar alındıktan sonra yürüttükleri derslerin sınavlarının nasıl yapılacağı bilgilerini Google Classroom’a girmelerine,

E. Öğrencilerin hazırlamış oldukları sunum, ödev, rapor, araştırma, proje vb. çalışmalarının teslim tarihinin birimler tarafından belirlenmesine,

F. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaf ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir” ilkeler doğrultusunda yürütülmesine,

G. Sınav notlarının öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması ve sınavlarda kopya çekilmesinin önlenmesi için öğretim elemanları ile birim yöneticilerinin sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi alarak öğrenciye duyurmalarına karar verilmiştir.

 

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )