RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Rektörümüzden Veda Mesajı
16 Haziran 2022 Perşembe

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Sevgili Gençler, Kıymetli Rizeliler,

16 Ağustos 2013 tarihinden itibaren büyük bir onur, gurur ve mutlulukla yürüttüğüm rektörlük görevimden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Yükseköğretim Kurulu Üyesi olarak atanmam dolayısıyla ayrılmış bulunuyorum.

Bir taraftan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan üniversitemize hizmet etmenin, iki dönem rektörlük gibi önemli bir görevi yapmış olmanın ve bu döneme birçok başarıyı sığdırmanın mutluluğunu yaşarken; diğer taraftan, 28 Nisan 1995 tarihinde ilk çocuğumun doğduğu gün araştırma görevliliği sınavını kazanarak geldiğim ve akademik hayatın bütün basamaklarında 28 yıl hizmet ettiğim Üniversitem ile hayatımın en güzel ve en anlamlı günlerini yaşadığım, çocuklarımın doğup büyüdüğü, birçok güzel arkadaşlık ve dostluklar kurduğum çay gibi sıcak insanların şehri Rize’den ayrılacak olmanın hüznünü yaşamaktayım.

Rotamız, ülkemizin 2023 eğitim vizyonu oldu…

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizde rektör olarak görevi devraldığım 16 Ağustos 2013 tarihinde, “bilgi ve değer üreten Üniversite” sloganıyla çıktığımız yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ismini taşıyan Üniversitemizi paydaşlarıyla bütünleşmiş, altyapısını tamamlamış, yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen nitelikli bir üniversite haline getirmek için çalıştık. Çalışmalarımız neticesinde Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme alt yapısı, akademik kadro, akademik gelişim, kurumsallaşma ve akreditasyon çalışmaları ile akademik performans ve başarı açılarından örnek alınan bir üniversite haline geldi.

Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme altyapısını güçlendirdik…

Görev süremiz boyunca ilk olarak Üniversitemizin fiziki alt yapısını tamamlamaya çalıştık. Bu anlamda birçok eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme binası ile sosyal ve spor tesisini tamamlayarak hizmete açtık. Üniversitemiz 2013 yılında 169.050 metrekare kapalı alana sahipken 9 yıllık zamanda üniversitemizin kapalı alanını 260.653 metrekare artırarak 429.693 metrekareye çıkardık. Ayrıca Üniversitemizin yeşil alanını da %97 oranında artırarak 337 dönümden 664 dönüme çıkardık.

Ar-ge alt yapısını güçlendirmek anlamında; Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi, Ziraat Fakültesi Çay Fabrikası, Karadeniz Araştırma Gemisi, 155.759 basılı ve 345.915 elektronik kitap ile 54.484 elektronik dergiden oluşan toplamda 556.158 kaynağa sahip kütüphane, su ürünleri araştırma merkezi ile su ürünleri müzesi, teknoloji transfer ofisi, proje ofisi, ön kuluçka merkezi ile dijitalpark teknokenti kurmak gibi ar-geye yönelik birçok adım attık ve alt yapı kurduk.

Akademik kadro ile öğrenci sayısını nicelik ve nitelik olarak geliştirdik…

Rektörlük dönemimizde; 15 ön lisans, 29 lisans, 32 yüksek lisans ve 12 doktora olmak üzere toplamda 88 yeni program açarak öğrenci aldık. Kaliteyi artırmaya yönelik faaliyetler çerçevesinde ön lisans öğrenci sayısını azaltılırken lisans öğrenci sayısını %50, uluslararası öğrenci sayısını %146, yüksek lisans öğrenci sayısını %53 ve doktora öğrenci sayısını da %156 oranında artırdık.

Akademik kadromuzda da nicelik ve nitelik olarak önemli gelişmeler oldu. Bu çerçevede 2013 yılında 38 Profesör, 54 Doçent, 217 Dr. Öğretim Üyesi ve 481 Araştırma ve Öğretim Görevlisi olmak üzere toplamda 790 akademik personelimiz varken, 2022 yılı itibariyle 111 profesör, 156 Doçent, 325 Dr. Öğretim Üyesi ve 696 Araştırma ve Öğretim Görevlisi olmak üzere toplamda 1.284 akademik personel Üniversitemizde görev yapmaktadır.

Akademik performans ve başarı açısından önemli bir noktaya geldik…

Üniversitemiz akademik performans ve başarı açısından yurt içinde ve yurt dışında kendisinden söz ettiren bir üniversite haline gelmiştir. Üniversitemiz adresli bir yılda yayınlanan uluslararası yayın sayısı; Web of Science yer alan dergilerde 2013 yılında 248 iken, 2021 yılında bu sayı 513; Scopus kapsamındaki dergilerdeki yayın sayısı; 2013 yılında 195 iken 2021 yılında bu sayı 554’e yükselmiştir.

Üniversitemiz 2014 yılında TÜBİTAK tarafından en çok projesi onaylanan 67. üniversite iken, 2015 yılında 38. Sıraya ve 2018 yılında da 28. Sıraya yükselmiştir. TÜBİTAK tarafından yayınlanan 2016–2020 yılları arası 5 yıllık proje istatistikleri sonuçlarına göre RTEÜ, 2000 yılından sonra kurulmuş olan 128 Üniversite arasında 4. sırada, tüm üniversiteler arasında da 36. sırada yer almıştır. RTEÜ, üniversite öğrencileri araştırma projeleri sonuçlarına göre son üç çağrı döneminde tüm üniversiteler arasında TÜBİTAK’tan en çok proje alma başarısı gösteren ilk 15 üniversite arasında yer almıştır.

Üniversitemizin bilimsel alandaki başarıları kısa sürede ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine de yansıdı. Londra merkezli araştırma kuruluşu Times Higher Education tarafından yapılan değerlendirmeye göre RTEÜ, 2021 ve 2022 yıllarında dünyanın en iyi ilk 1500 üniversitesi listesinde yer alma başarısı göstermiştir.

İspanya merkezli uluslararası sıralama kuruluşu SCImago Kurumlar 2022 sonuçlarına göre RTEÜ, farmakoloji, toksikoloji ve farmasötik ile biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında Türkiye’nin en iyi 6. üniversitesi oldu. Dünya genelinde 4 bin 364’ü yükseköğretim kurumu olmak üzere toplam 8 bin akademik ve araştırma odaklı kurumun yer aldığı sıralamaya Türkiye’den sadece 132 üniversite girebildi. RTEÜ, toplumsal etki kategorisinde; Türkiye’de 22, dünyada 246, yenilik kategorisinde; Türkiye’de 23, dünyada 415, genel kategoride ise; Türkiye’de 44. dünyada 717. sırada yer aldı.

Webometrics Dünya Üniversite Sıralamasında da RTEÜ, 2015 yılında 9.988 sırada iken 2021 yılında 2.796 sıraya yükselmiştir.

Yine 2013 yılında hiçbir patenti ve faydalı modeli olmayan üniversitemizin bu gün itibariyle 24 patenti ve 7 faydalı modeli tescillenmiş ve çok sayıda patent başvurusu da değerlendirme aşamasındadır.

Ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yayınlanan 2020 Türkiye Bilim Raporu’na göre RTEÜ, akademik verimlilik ve yayın yapma oranı açısından tüm üniversiteler arasında 37. sırada yer almaktadır.

Bölgemize de katkı sunuyoruz…

Son yıllarda her alanda büyük gelişim ve atılım gösteren üniversitemizin ilimiz ve bölgemiz için en değerli ve en önemli gelişmelerden birisi, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu’nun birlikte yürütmüş oldukları Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında “çay” alanında ihtisaslaşmaya hak kazanmış olmasıdır. Bu kapsamda çayın gelecek kuşaklara daha güçlü bir şekilde aktarılması ve sektörün dünya ile rekabet edecek hale gelmesi için çayın tarladan bardağa kadarki bütün süreçleri ile ilgili birçok proje yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 4 il ve 31 ilçeyi tarayarak Çay Gen Havuzunu kurduk. Yurt içinde ve yurt dışında çay ile ilgili olarak yayınlanan kitap, makale, tez, rapor vb. yayınları içeren Çay Kütüphanesi ile geçmişten bu güne ilimizde ve bölgemizde kullanılmış olan eşyaların yer aldığı Etnografya Müzesi kurduk.

Teşekkürler…

Üniversitemizin kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde çok önemli katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere; birlikte çalıştığım YÖK Başkanları ile YÖK Üyelerine; rektörlük görevim boyunca her sıkıştığımda yanımda olan ve Üniversitemizden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın Kurucular Kurulu Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ve Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Nusret BAYRAKTAR ile Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyelerine; ilimizin bakan ve milletvekilleri ile Vali ve Belediye Başkanlarına; kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların başkan ve üyelerine, Üniversitemize destek veren hayırseverlere ve kuruluşundan bu güne ilmek ilmek dokuyarak oluşturdukları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin kurumsal kimliğinin her geçen gün daha iyiye ulaşması ve akademik başarısının artması için fedakârca çalışan ve elde edilen başarılarda asıl söz sahibi olan başta görev sürem boyunca yönetici olarak birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize, üniversitemizdeki gelişmeleri daha geniş kitlelere ulaştıran basın mensuplarına ve öğrencilerimize kucak açan Rize halkına ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Sevgi, saygı ve muhabbetlerimle Allah’a emanet olunuz …

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )