RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Rektör

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN

        1972 yılında Trabzon ilinin Şalpazarı İlçesi’nin Dorukkiriş Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini Dorukkiriş Köyü’nde, ortaokul ve liseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi’nde (1989), üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu (1994). 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. 1994 yılında başladığı Yüksek Lisansını, Nurettin Topçu’da Ahlâkî Düşünce isimli çalışmayla 1996 yılında tamamladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda başladığı Doktora öğrenimini Muhammet b. Zekeriya er-Razi’de Ahlâk Felsefesi isimli teziyle 07.01.2002 tarihinde bitirdi.

        2004 yılında Yardımcı Doçent, 2008’de Doçent ve 2013 yılında Profesör olan KARAMAN, Ağustos 2013’te Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’ne vekaleten atandı. 9 ay vekaleten yürüttüğü Rektörlük görevine Mayıs 2014’de asaleten atandı. Rektör KARAMAN, 15 Aralık 2017 tarihinde toplanan Kredi Yurtlar Kurumu 79. Genel Kurulu’nda Kredi Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığına seçildi. 22 Mart 2018 tarihinde toplanan Üniversitelerarası Kurul’un 243.cü toplantısında Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Haziran 2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atandı.

      Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Rektör Danışmanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Senato Üyeliği ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Üyeliği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü yapmakta olan KARAMAN Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN’ın çeşitli yayınevleri tarafından basılmış kitapları, farklı dergilerde yayınlanmış makaleleri ve gerek ulusal, gerekse uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

I. Kitaplar

 1. Nurettin Topçu’da Ahlâk Felsefesi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2000.
 2. Ebû Bekir er-Râzî’nin Ahlâk Felsefesi, İz Yayıncılık, İstanbul 2004.
 3. İbn Meymûn’da Tanrı - Âlem İlişkisi, Karadeniz Basın Yayın, Rize 2007.
 4. Nurettin Topçu’nun Düşünce Dünyası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize 2013.
 5. İslam Felsefesi Tarihi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize 2015.
 6. Nurettin Topçu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2019.
 7. Ruh Sağlığı, Çeviri ve İnceleme, İz Yayıncılık, İstanbul 2004.
 8. Celal Nuri İleri ve Ahlaki Sorunlarımız, Çeviri ve İnceleme, STS, Rize 2020.

II. Kitaplarda Bölüm

 1. “Nurettin Topçu ve İsyan Ahlakı”, 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara 2016, ss. 195-201.
 2. “Nurettin Topçu”, Elli Müslüman Düşünür, ed. Mustafa Tekin, Pınar Yayınları, İstanbul 2016, ss. 441-450.
 3. “İslam Materyalistleri”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, V, 1011-1032.
 4. “Nurettin Topçu”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, X, 227-262.
 5. “Yahudi Felsefesi”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, VII, 479-498.
 6. “İslam Ahlak Filozofları”, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Selim Saruhan, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, ss.. 171-196
 7. “İslam Ahlakının Kaynakları”, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Selim Saruhan, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, ss.. 39-56
 8. “İslam’ın Ahlakında Temel Erdemler”, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Selim Saruhan, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, ss.. 197-216
 9. “İlhadın Gölgesinde Bir Filozof: Ebû Bekir er-Râzî”, İslam Felsefesi Tarihi, İsam Yayınları, İstanbul  2013, ss. 119-143.
 10.  “İslam Ahlakının Kaynakları”, İslam Ahlakı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2013.
 11.  “İslam Felsefesinin Özgünlüğü”, İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayramali Çetinkaya, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, c. II, s. 233-252.
 12.  “Dehriyyûn ve Tâbiiyyun Ekolleri”, İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayramali Çetinkaya, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, c. I, ss. 55-74.
 13.  “İslam Düşüncesinde Yahudi Felsefesi”, İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayramali Çetinkaya, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, c. II, ss. 187-204.
 14.  “İslam Düşüncesinin Temel Problemleri”, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, İslam Düşüncesi Tarihi, Erzurum 2012.
 15.  “Plâtoncu Ahlak Anlayışının İslam Dünyasına Etkisi: Ebu Bekir er-Razi Örneği", Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak (içinde), ed. Recep Kaymakcan ve Mevlüt Uyanık, dem yayınları, İstanbul 2007, s. 95-118.

III. Makaleler

 1. “Çağdaş Türk Düşüncesinde Ahlakın Temellendirilmesi Problemi”, İlahiyat Akademi, y. 2019, sy. 9, ss. 145-158.
 2. “Cumhuriyet Dönemi Aydınlarında Din-Ahlak İlişkisi”, Diyanet İlmi Dergi, c. 48 , sy. 2, Nisan – Mayıs - Haziran 2012, ss. 109-124.
 3. “Abu Bakr al-Razi (Rhazes) and Medical Ethics”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sy. 30, ss. 77-87.
 4. “Divânü Lügâti’t-Türk’te Ahlâk”, Araştırmalar Dergisi, Kasım 2008-Ocak 2009, yıl. 10, sy. 39, s. 374-386.
 5. “Nurettin Topçu’nun Felsefesinde ‘İsyan Ahlakı’, Muhafazakâr Düşünce, y. 5, sy. 19-20, Kış-Bahar, 2009, s. 79-90.
 6. “Nurettin Topçu’da Mehmet Âkif Algısı”, Diyanet İlmi Dergi, c. 45, sy. 3, Temmuz-Ağustos-Eylül 2009, s. 61-76.
 7. “Nurettin Topçu’nun Düşünce Dünyasında Mevlânâ”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, y. 2009/2, c. 8, sy. 16, s. 5-28.
 8. “Ahmet Hamdi Akseki ve Ömer Nasuhi Bilmen’e Göre Ahlâkın Temellendirilmesi Problemi”, EKEV Akademi Dergisi, yıl. 10,  sy. 28 (Yaz 2006). s. 81-98.
 9. “İbn Meymûn’un Düşüncesinde Aklın Sınırları ve Din-Felsefe İlişkisi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. VI, sy. 4 (2006)s. 153-173.
 10. “Ebû Bekir er-Râzî’nin “Beş Ezelî İlke” Anlayışının Kaynağı Problemi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 28 (2005/1), s. 75-91.
 11. “Nurettin Topçu’da ‘Önder İnsan’ Anlayışı”, tabula rasa, yıl. 5, sy. 13(2005), s. 23-32.
 12. “Ebû Bekir er-Râzî’ye Göre Yaratma”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 23 (2005/2), s. 111-128.
 13. “Bir Biyografi Denemesi: Ebû Bekir er-Râzî”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 6, c. III (2004/2), s. 101-128.
 14. “Tabip-Filozof Ebû Bekir er-Râzî’nin Felsefesinin Kaynakları”, EKEV Akademi Dergisi Yıl. 6, sy. 15 (Bahar 2003), s. 143-158.
 15. “Ebû Bekir er-Râzî’nin Mülhitliği Bir Gerçeklik mi, Yoksa Tarihsel Bir Yanılgı mı?”, EKEV Akademi Dergisi, yıl. 6, sy. 11 (Bahar 2002), s. 107-123.

IV. Bildiriler

 1. “İslam’da Ahlakın Şartı Kaç?”, Ahlakın Aktüel Değeri Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Gaziantep 22 Kasım 2019.
 2. “Nurettin Topçu’nun Ahlak Anlayışı”, II. Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu, 24-26 Ekim 2019, Kırşehir.
 3. “Ebu Bekir er-Razi’nin Yaratılış Anlayışı”, II. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 8-9 Kasım 2018, Erzurum
 4. “Mehmet Akif Ersoy’un Gençlik Tasavvuru”, 15-18 Ekim 2018, Bingöl Üniversitesi, Bingöl.
 5. “Medyada Din Karşıtlığı”, Son Yüzyıl Türk Medyasında Din Karşıtlığı Sempozyumu, Bayburt Üniversitesi Sempozyum, Medya-Din İlişkisi Sempozyum.
 6. “Nurettin Topçu’nun Devlet Anlayışı”, II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, 26-28 Ekim 2017 Kütahya, Bildiriler Kitabı, ss. 365-374.
 7. “Nurettin Topçu’da İsyan Ahlakı ve İradenin Eğitimi”, Bir Fikir Kuruluşunun 100. Yıl Dönümü ve Türk Düşünce Hayatı Sempozyumu, Eskişehir 12-13 Nisan 2012,
 8. “Bir İsyan Ahlakçısı Düşünür Nurettin Topçu”, Nurettin Topçu Sempozyumu, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, 15-16 Nisan 2016 Erzurum.
 9. “Nurettin Topçu ve İsyan Ahlakı”, 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu Bilgi Şöleni, Türkiye Yazarlar Birliği/İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aralık 2015, İstanbul.
 10. “Cumhuriyet Dönemi Aydınlarında Akıl-Vahiy/Din-Felsefe İlişkisi”, Akademide Felsefe, Hikmet ve Din Sempozyumu, 12-13 Aralık 2013 Zonguldak.
 11. “Ahmet Hamdi Akseki’de Ahlakın Temellendirilmesi”, Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, 08-09 Kasım 2013, Antalya.
 12. “XXI. Yüzyılda Ebû Bekir er-Râzî’yi Nasıl Okumalıyız”, Uluslararası Dini Felsefi Metinler XXI, Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu, İstanbul.
 13. “Çağdaş Türk Düşüncesinde Ahlakın Temellendirilmesi Problemi”, Uluslararası Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Sempozyumu, 26-28 Kasım 2010 Samsun.
 14. “Nurettin Topçu’nun “Din Adamı” Anlayışı”, 35 Yıl Sonra Nurettin Topçu Bilgi Şöleni, 04 Aralık 2010 Erzurum.
 15. “Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Geçen Hikmetli Sözler”, Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, Rize.
 16. “Nurettin Topçu’nun Düşünce Dünyasında Mehmet Akif Ersoy”, I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu, 19-21 Kasım 2008 Burdur.
 17. “Ömer Nasuhi Bilmen’de Ahlakın Kaynağı Problemi”, Türk – İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006, Erzurum.
 18. “Harran Okulu Ebû Bekir er-Râzî’nin Felsefî Düşüncesine Kaynaklık Etmiş midir?”, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, Şanlıurfa.
 19. “Ebû Bekir er-Râzî ve Tıp Etiği İlkeleri”, Uluslararası Birleşik Biyoetik Kongresi, 14-18 Kasım 2005, Şanlıurfa.
Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )