RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...

Rektör

1972 yılında Trabzon ilinin Şalpazarı İlçesi’nin Dorukkiriş Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini Dorukkiriş Köyü’nde, ortaokul ve liseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi’nde (1989), üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu (1994). 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında başladığı Yüksek Lisansını, Nurettin Topçu’da Ahlâkî Düşünce isimli çalışmayla 1996 yılında tamamladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda başladığı Doktora öğrenimini Muhammet b. Zekeriya er-Razi’de Ahlâk Felsefesi isimli teziyle 07.01.2002 tarihinde bitirdi.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2008’de Doçent ve 2013 yılında Profesör olan Karaman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Rektör Danışmanlığı, Senato Üyeliği ve İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü yapmakta olan Karaman Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ın çeşitli yayınevleri tarafından basılmış kitapları, farklı dergilerde yayınlanmış makaleleri ve gerek ulusal, gerekse uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

I. Kitaplar

 • Nurettin Topçu’da Ahlâk Felsefesi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2000.
 • Ebû Bekir er-Râzî’nin Ahlâk Felsefesi, İz Yayıncılık, İstanbul 2004.
 • İbn Meymûn’da Tanrı - Âlem İlişkisi , Karadeniz, Rize 2007.
 • Nurettin Topçu’nun Düşünce Dünyası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize 2013.
 • İslam Felsefesi Tarihi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize 2015.

II. Çeviri Kitaplar

 • Ebu Bekir er-Razi, Ruh Sağlığı, Çeviri ve İnceleme. Hüseyin Karaman, İz Yayıncılık, İstanbul 2004.

III. Kitaplarda Bölüm

 • “Nurettin Topçu”, Elli Müslüman Düşünür, ed. Mustafa Tekin, Pınar Yayınları, İstanbul 2016, ss. 441-450.
 • “İslam Materyalistleri”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, V, 1011-1032.
 • “Nurettin Topçu”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, X, 227-262.
 • “Yahudi Felsefesi”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, VII, 479-498.
 • “İslam Ahlak Filozofları”, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Selim Saruhan, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, ss.. 171-196
 • “İslam Ahlakının Kaynakları”, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Selim Saruhan, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, ss.. 39-56
 • “İslam’ın Ahlakında Temel Erdemler”, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Selim Saruhan, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, ss.. 197-216
 • “İlhadın Gölgesinde Bir Filozof: Ebû Bekir er-Râzî”, İslam Felsefesi Tarihi, İsam Yayınları, İstanbul 2013, ss. 119-143.
 • “İslam Ahlakının Kaynakları”, İslam Ahlakı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2013.
 • “İslam Felsefesinin Özgünlüğü”, İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayramali Çetinkaya, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, c. II, s. 233-252.
 • “Dehriyyûn ve Tâbiiyyun Ekolleri”, İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayramali Çetinkaya, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, c. I, ss. 55-74.
 • “İslam Düşüncesinde Yahudi Felsefesi”, İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayramali Çetinkaya, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, c. II, ss. 187-204.
 • “İslam Düşüncesinin Temel Problemleri”, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, İslam Düşüncesi Tarihi, Erzurum 2012.
 • Plâtoncu Ahlak Anlayışının İslam Dünyasına Etkisi: Ebu Bekir er-Razi Örneği", Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak (içinde), ed. Recep Kaymakcan ve Mevlüt Uyanık, dem yayınları, İstanbul 2007, s. 95-118.