RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
COVİD-19 Bilgilendirme Notu 2
15 Nisan 2021 Perşembe

Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan COVİD-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirlerle ilgili 2021/8 sayılı Genelge uyarınca uygulamanın nasıl olacağı konusunda oluşan belirsizliği gidermek için aşağıdaki açıklamaları yapma zarureti ortaya çıkmıştır.

  1. Üniversitemizde, sağlık hizmeti sunumunu aksatmamak için Diş Hekimliği Fakültesinde çalışanlar,  güvenlik görevlileri ile nöbet/vardiyalı çalışanlar hariç mesai saatleri yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 15.04.2021 tarihinden itibaren 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.

  2. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personellerden, sağlık hizmeti sunumunu aksatmamak için Diş Hekimliği Fakültesinde çalışanlar hariç olmak üzere, aşağıdaki şartları taşıyanlar idari izinli sayılacaklardır.

  • Yönetici pozisyonundakiler (Dekan/Müdür ve Yardımcıları ile Şube Müdürü ve üstü kadroda bulunanlar) hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzerinde bulunanlar,

  • Gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde olan hamile çalışanlar,

  • Süt izni kullananlar,

  • Engelli çalışanlar,

  • Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar (e-Nabız uygulamasından belge almak şartıyla),

  • 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar,

(Yukardaki şartları sağlayan ve idari izinli sayılmak isteyen personelin, ekinde durumlarını belirten bir dilekçe ile bağlı bulundukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir.)

3- Birim yöneticileri, ikinci maddede belirtilen idari izinli personel sayısının fazla olması durumunda, birimdeki hizmetlerin aksamaması için Cumhurbaşkanlığı Genelgesindeki “kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla” ibaresine istinaden yeni düzenleme yapabilirler,

4- İdari izinli olan akademik personel, idari izinli olduğu süre boyunca derslerini evlerinden yürütmeye devam edeceklerdir.

5- İdari izinli sayılanlar amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

6- Bu süreçte birim yöneticileri tarafından, çalışan tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile birimlerinde kullanılan araçlarda dezenfekte işlemlerinin yapılması konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

RTEÜ BASIN

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )