RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek-Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
20 Kasım 2020 Cuma

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek-Yerleştirmeleri sonucunda Üniversitemize yerleşen öğrencilerin  kayıt işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Kayıt Tarihleri ve Yeri

Kayıt tarihleri      : 23-27 Kasım 2020
Kayıt yeri adresi  : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü

                                  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

                                  Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi 53100 RİZE

E-Kayıt Tarihleri : 21-25 Kasım 2020 saat 23:59’a kadar

ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT) YAPAMAYACAK BÖLÜM/PROGRAMLAR

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU ADI

 

PROGRAM ADI

TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) :

1.Örgün öğretim (Gündüz I. Öğretim) öğrencileri katkı payı (harç) ödemeden kayıtlarını yapabileceklerdir.

2.Öğrenim ücretleri ikinci öğretim programları için zorunlu olup,  21 – 27 Kasım 2020 tarihleri arasında   Üniversitemizde ki Ziraat Bankası  Şubesi 55872555-5008 nolu hesaba TC Kimlik Numarası ile ödeyeceklerdir.  Banka dekontunun bir nüshası kayıt sırasında teslim edilecektir.

Öğrenim ücretleri miktarları için tıklayınız.
 

Kesin Kayıt Belgeleri

Aşağıda belirtilen kesin kayıt belgelerini kayıt esnasında sorun yaşanmaması için kayda gelmeden önce tamamlayınız. Belgelerin eksik olması durumunda kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

 

1.

2020 DGS İnternet Çıktısı

2.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı görülmek şartı ile)

3.

2 Adet Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)

4.

Öğrenci Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdığına dair banka makbuzu

Öğrenci Katkı Payından Muaf Olanlar Resmi Belge İbraz Edeceklerdir. (Şehit-Gazi Çocukları, vb. ile diğerleri)

5.

TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ/DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

  Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 42’nin 1. ve 2. fıkrasında yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir. Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, üniformalı bir fakültedir. Üniformaların özelliklerinin 28.02.2010 tarihli 27507 sayılı Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması zorunludur. Üniformaların temini öğrenciye aittir. (YKS Kılavuz Bk. 294.)

Detaylı bilgiyi   http://denizcilik.erdogan.edu.tr/    internet adresinden öğrenebilirsiniz.

6.

 

 

 

 

7.

8.

9.

Engelliler İçin Sağlık Raporu

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için

Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi ( Aslı görülmek üzere)

Önlisans Not Döküm Belgesi/Transkript ( Aslı veya Onaylı)

Önlisans Ders İçerikleri

NOT:     E-kayıt yapan öğrenciler intibak işlemleri için transkript ve ders içeriklerini 04 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıtlı oldukları ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine bizzat, posta veya e-mail yoluyla gönderebileceklerdir (Posta veya kargo ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

 

Akademik Birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız.

 

NOT:     “YÖK’ün DGS-2020 Kayıt Duyurusu”

               2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 26/08/2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

 

NOT: Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programını kazanan öğrencilerin kayıt olabilmeleri içinGemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alacakları onaylı belgeyi kayıt esnasında ibraz etmeleri zorunlu değildir. Bu belgeleri 04 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibraz etmeleri zorunludur. Aksi halde kayıtları geçersiz sayılacaktır.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )