RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2020 Yılı Üniversitemize Yedek Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Uluslararası Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
16 Ekim 2020 Cuma
KAYIT İŞLEMLERİ (ŞAHSEN BAŞVURU)

Üniversitemize yerleşen Uluslararası Öğrenciler kayıt merkezine aşağıda belirtilen belgelerle adayın bizzat kendisi gelerek ( şahsen başvuru) , noterden vekâletname getirildiği takdirde bir başkası aracılığı ile de ( COVİD – 19 küresel salgını nedeniyle) kesin kayıt yaptırabileceklerdir. 

UZAKTAN KAYIT İŞLEMLERİ

COVİD – 19 küresel salgını nedeniyle, şahsen başvuru yapamayacak adayların kayıt belgelerinin istenilen ve de eksiksiz şekilde 23 Ekim 2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen adreslere POSTA, KARGO veya E-POSTA yoluyla gönderilmesi durumunda kayıtları yapılacaktır.  Kayıt evraklarını posta/kargo/e-posta yolu ile gönderenlerin yanlış beyan taahhütnamesi formunu doldurup onaylamaları gerekmektedir.
 Yanlış beyan taahhütnamesi ve belgelerin en geç  23 Ekim 2020 tarihe kadar Üniversitemize ulaşması zorunludur. 23 Ekim 2020 tarihinden sonra Üniversiteye ulaşan belgeler dikkate alınmayacak ve kayıtları yapılmayacaktır.

UZAKTAN KAYIT İŞLEMLERİ SONRASI YAPILACAKLAR

1-Uzaktan kayıt işlemi tamamlanan öğrencilerin talep etmeleri halinde öğrenci belgesi onaylı olarak dilekçelerinde belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.
2-Türkçe düzeyi yeterli olup (öğrenim ücretini ödeyenler) öğrenime başlayacak olan öğrencilerin ders kaydı tarafımızdan yapılacaktır. Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu diğer belgelerle birlikte teslim edilecektir.
3-Türkçe düzeyi yetersiz olan öğrenciler http://tomer.idari.erdogan.edu.tr/  adresinde Türkçe öğrenmek ile ilgili bilgiye ulaşabilirler.
4- Türkçe düzeyi yetersiz olanlar eğitime başlatılmayacak olup Türkçe öğrenmek üzere izinli sayılacaktır.

YERLEŞME SONUÇLARI ve KAYIT TARİHLERİ
Kayıt hakkı kazananlar için tıklayınız.
Kayıt Tarihleri  : 22 – 23 Ekim 2020
 
KAYIT YERİ VE ADRESLERİ
Şahsen başvuru yoluyla kesin kayıt yapacak öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen adreste yapılacak olup Posta veya Kargo yolu belgelerde aynı adrese gönderilecektir. 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi- RİZE
 
e-posta yolu ile belgelerin gönderileceği adres: oidb@erdogan.edu.tr   
ÖĞRENİM ÜCRETİ
2020-2021 Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri tablosu için tıklayınız. 
Hesap adı : T.C. Ziraat Bankası / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Şubesi
IBAN No: TR 4000 0100 2313 - 55872555 - 5007
KAYIT BELGELERİ
Taahhütnameyi doldurmak için tıklayınız.  (Taahhütname doldurulup imzalandıktan sonra kayıt belgeleri ile birlikte teslim edilecektir.)
1 Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.
2 Lise not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,
3 Lise Denklik Belgesinin aslı (Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak)
(Denklik Belgesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat ettiği halde 2020 yılı kayıt tarihleri arasında diploma denkliği hazırlanamamış aday öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen evrak kayıt kayıt fişi ile kayıtlarının alınması)
4 Başvuruda kullanılan sınav sonuç belgesinin aslı ile belge Türkçe değil ise noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.  (Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları tarafından yapılan YÖS sınavı ile yapılan başvurularda sonuç belgelerinde doğrulama kodu olması halinde belgenin çıktısı, doğrulama kodu yoksa sınavı yapan kurumca onaylanmış şekli.)
5 Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
6 İkametgâh belgesi
(Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır).
7 T.C. uyruklu adayların TC. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
8 1 Adet fotoğraf
9 Öğrenci öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu
Hesap No : TR 4000 0100 2313 - 55872555 - 5007 ( T.C. Ziraat Bankası / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Şubesi)
10 Mavi kartlı adaylar için mavi kart kimlik fotokopisi ve İkametgâh Belgesi.
11 Doğum ile yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adaylar için İkametgâh Belgesi.
12 Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ belgesi.
13 Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin  noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
14 Varsa, Adayın Türkçe Yeterlik Belgesinin ilgili kurum (Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Yunus Emre Enstitüsü), noter ya da yurtdışından alındıysa Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
15 Adayların ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi beyan formu için tıklayınız.
16 Sağlık Raporu (Herhangi bir hastalıkları olmadıklarına dair düzenlenmiş tek hekim raporu)
Tıp Fakültesi /Tıp
Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği
Sağlık Yüksek Okulu /Hemşirelik
“Gemi Adamı Olur” raporu : Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği için  (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınacaktır.
KAYIT İŞLEMLERİ İLGİLİ AÇIKLAMA                                              

Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.
 Bakınızlar için tıklayınız.
 
KABUL MEKTUBU
Kabul mektubu başvuru esansında belirtilen e-posta adreslerine gönderilecektir.  Herhangi bir aksaklık olması durumunda kabul mektubu talebinde bulunulacak e-posta  adresi :  oidb@erdogan.edu.tr
 

İKAMET İZİN İŞLEMLERİ
1- Üniversite tarafından öğrenci kaydı yapılır.
2- Öğrenci kaydı yapıldıktan sonra ikamet izni başvurusu için e-ikamet (E-İKAMET) sistemine yönlendirilir.
3- Öğrenci e-ikamet sisteminden başvuru yapar.
4- Öğrenci gerekli belgelerini toplar.
        Belgeler
  1- İkamet başvuru formu
  2- Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesinin fotokopisi
  3- Sağlık sigortası
  4- Dört adet fotoğraf
  5- Öğrenci belgesi
  6- İkamet izni kart bedeli makbuzu
  7- Adres beyanı
  8- Gelir beyanı
  9- Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde
    a) Muvafakatname
    b) Doğum belgesi
5- İl göç idaresi  müdürlüğü belgeleri teslim alır ve değerlendirmeye başlar.
6- Olumlu değerlendirilenler için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ikamet izni belgesi basılarak Üniversiteye gönderilir.
7- Üniversite tarafindan ikamet izin belgesi öğrenciye  imza karşılığı teslim edilir.
  Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız :  https://e-ikamet.goc.gov.tr/

SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Genel Sağlık Sigortası (SGK) kaydı yaptıracak öğrencilerimiz, SGK başvurularını, üniversitemize kayıt oldukları tarihi takiben 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. hükmüne göre ilk üç ay içerisinde yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde bir daha hiçbir şekilde SGK başvurusunda bulunamazlar.
 
Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli  Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )