RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Uzaktan Eğitim Ders Notlarının Paylaşılması Hakkında Duyuru
01 Nisan 2020 Çarşamba

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.03.2020 tarihli ve 22344 sayılı yazısı uyarınca uzaktan öğretim süresince oluşturulan tüm öğretim materyalleri ile video, ses ve görüntü kayıtlarının öğretim elemanlarımız için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “kişisel veri” olduğunu ve bu olağanüstü süreçte sizlerle paylaşıldığını hatırlatmak isteriz.

Söz konusu ders anlatım sürecindeki kişisel verilerin korunmasına özen göstermeniz çok önemlidir. Bu süreçte size sunulan dijital verilerin, sanal sınıf ve derslerin herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşılmaması, tedavüle sokulmaması gerekmektedir.

Aksi durum KVKK bakımından ilgili öğretim elemanlarımızın kişisel verilerinin ihlali anlamına gelmekle birlikte söz konusu ihlalin çok ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarının olduğunu/olabileceğini de anımsatmak; yapılacak bu ihlallerin Türk Ceza Kanunu’nun 135’inci ve 136’ncı maddeleri uyarınca hapis cezası gerektirebileceği, Borçlar Kanunu’nun 49’uncu ve 58’inci maddeleri uyarınca maddi manevi tazminat sorumluluğunu getirebileceği, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca da hapis cezası uygulanabileceği konusunda sizleri bilgilendirmek, bu gibi hak ihlallerinin oluşması halinde ise Üniversitemizin herhangi bir hukuki/cezai sorumluluğunun olmadığını, bu husustaki tüm sorumluluğun ilgili kişi/kişilerde bulunacağını, işbu bildirimimizin KVKK’nın 8’inci ve 10’uncu maddeleri kapsamında aydınlatma niteliğinde olduğunu önemle ifade etmek isteriz.

Üniversitemiz tarafından uygulanmakta olan Uzaktan Öğretim Sistemine dahil olan tüm öğrencilerimiz, yukarıda belirtilen hususların bağlayıcılığını kabul etmiş sayılır.

Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde kendilerine sunulan tüm dijital materyalleri öğrenci süreçleri için kullanacağına, söz konusu yasal düzenlemelere de harfiyen riayet edeceğine ve bu materyalleri başka ortamlarda kullanmayacağına olan güvenimiz tamdır.

 

REKTÖRLÜK

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )