RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Koronavirüs (COVID-19) Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri
20 Mart 2020 Cuma

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 18.03.2020 tarihli toplantısında, küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19) salgını dolayısıyla, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere “Yükseköğretim Kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli altyapı ve yetkinlik var ise uzaktan öğretimle yürütülebilecek; uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecektir.” kararını almıştır.

Bunun üzerine Üniversitemiz Senatosu 19.03.2020 tarihinde toplanmış ve 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılında derslerin nasıl verileceği konusunu değerlendirmiştir. Üniversitemiz Senatosu; Üniversitemiz bünyesinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bulunması; Üniversitemizde ortak zorunlu dersler olan Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin uzaktan öğretim yoluyla veriliyor olması; hali hazırda Üniversitemiz bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının yürütülmesi; Eğitim Fakültemiz tarafından yürütülmekte olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programındaki bazı teorik derslerin uzaktan öğretim vasıtasıyla verilmesi gibi nedenlerle Üniversitemizin hem kurumsal tecrübesinin, hem de bilgi işlem alt yapısının derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilmesi için yeterli olması nedeniyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Üniversitemiz bünyesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yer alan derslerin teorik kısımları uzaktan öğretimle yürütülebilecek; uygulamalı kısımları için ise daha sonra belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilecektir.
  2. Derslerin Uzaktan Öğretimle verilmesine 30 Mart Pazartesi günü başlanacaktır.
  3. Birimlerimiz örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde, öğretim elemanının talebini de dikkate alarak, senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilecektir.
  4. Üniversitemiz “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde” yer alan ara sınav (vize), yarıyıl sonu sınavı (final sınavı), bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı gibi sınavlar COVİD-19 salgını sonrasında belirlenecek akademik takvime göre yapılacaktır.

Bu sınavların dışında öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaf ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak birimlerin yetkili kurullarınca belirlenen “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda Rektörlükle koordineli bir şekilde yürütülebilecektir.

  1. Birimlerimizde uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 akademik yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVİD-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanacaktır.
  2. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, ilgili enstitüler tarafından gerekli alt yapının oluşturulması ve "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşulunun sağlanması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilecektir.
  3. Birimlerimizin yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacaktır.

 

RTEÜ BASIN

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )