RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Duyurusu
21 Ocak 2020 Salı

       Akademik Teşvik Yönetmeliğinde yapılan değişikler 17 ocak 2020 tarihinde yayımlanmış olup, öğretim elemanlarımız 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik olarak akademik teşvik başvurularını, 21 Ocak 2020 tarihinden itibaren https://tesvik2016.erdogan.edu.tr/ adresinden kullanıma sunulan Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetimi Sistemi (ATÖSİS) üzerinden kadrolarının bulunduğu bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı bünyesinde oluşturulacak olan Birim Akademik ve İnceleme Komisyonuna yapacaklardır.

     Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurular için son tarih 28 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. Süreçle ilgili diğer tarihler usul ve ilkeler dosyasında ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

    Yeni yönetmelik ve bu yönetmeliğe uygun bir şekilde güncellenen “Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri” dosyaları ilgili ek ve bağlantılar üzerinden sizlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca yönetmelik değişikliklerine yönelik hazırlanmış olan karşılaştırma tablosu da verilmektedir. Bu değişikliklerin dikkatlice incelenerek başvurulara yansıtılması gerekmektedir.

    Akademik faaliyetlere yönelik kanıtlayıcı belgeler başvuru aşamasında ATÖSİS Sistemine yüklenecek olup, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna yalnızca aşağıdaki belgeler imzalı olarak teslim edilecektir.

  • YÖKSİS Başvuru Formu
  • ATÖSİS Araştırmacı Başvuru ve Beyan Formu

     Başvurular Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından değerlendirilecek ve bu komisyonların hazırladıkları raporlar bağlı bulundukları dekanlık veya müdürlük aracılığıyla Rektörlük bünyesinde kurulan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilecektir. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, birimlerden gelen raporları değerlendirerek sonuçları ilan edecektir. İlan edilen sonuçlara yönelik olası itirazlar da Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılacaktır.

    Çalışma alanları kadrosunun bulunduğu bölüm/anabilim veya anasanat dalı dışında olanlar ise Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığından alacağı uygunluk yazısı ile alanlarına uygun olan bölüm/anabilim veya anasanat dalındaki birim komisyonuna başvuru yapabilecektir.

    Teşvik başvuruları ve değerlendirme süreçleri Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından belirlenen usul ve ilkelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. Usul ve İlkeler dokümanına bu duyurunun ekinden ve ATÖSİS sisteminde Yardımcı Bilgiler/Formlar menüsünden ulaşmak mümkündür.

     Araştırmacıların başvuruda kullanacakları faaliyetlerini YÖKSİS Sistemine işlemeleri, mevzuat gereğince zorunludur. Mükerrer bilgi girişi yapılmaması için ATÖSİS üzerinden yapılacak başvurularda, araştırmacıların YÖKSİS’e girdikleri faaliyetleri toplu olarak başvurularına ekleyebilmelerine imkân sağlanmıştır. Her bir faaliyet için kanıtlayıcı belgelerin de sisteme yüklenmesi suretiyle başvurular tamamlanabilecektir. AVESİS’e WOS servisleri kullanılarak eklenen makaleler bu sistem üzerinden doğrulanabilecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgiler Uygulama Usul ve İlkeleri dokümanı ve sistemde verilen bilgilendirme dokümanlarında verilmiştir.

 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız.

Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri için tıklayınız. 

Yönetmelik Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu için tıklayınız. 

 

 Rektörlük

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )