RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2019-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine!
13 Ocak 2020 Pazartesi

2019-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçları göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 27.01.2020 tarihine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmekledir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- EKPSS Atama başvuru formunun doldurulması,

2- Öğrenim belgesi örneği (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecektir, www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak barkotlu Mezun Belgesi de kabul edilecektir.)

3-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerliğini er/erbaş olarak yapmış ya da tecilli durumda olan adayların askerlik şubelerinden ya da www.turkiye.gov.tr adresinden belge alması ya da terhis belgesi getirmesi, askerliğini yedek subay olarak yapmış olanların terhis belgesi getirmesi.)

4-İki (2) adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca bu yönetmelikteki esaslara uygun olmalı)

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6-Mal bildirim formunun doldurularak imzalanması (Arkalı-önlü doldurulacak, sicil no kısmı boş bırakılacak.)

7-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin doldurularak imzalanması,

8- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (Nüfus İl/İlçe Müdürlüklerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

9-Daha önce sigortalı olarak çalışılmışsa çalışma sürelerini gösteren belge (SGK'dan yada www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.),
10- 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuç Belgesi
11-Adli Sicil Kaydı (Adliye yada www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)
12-“Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu

Not: 1-Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb.), son ayrıldıkları kurumdan hizmet belgesi alarak istenilen evraklarla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

       2-Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için 0 464 223 61 26     Dahili: 16 40 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )