RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başarı Durumuna Göre Önlisans Yatay Geçiş Başvuruları
13 Ocak 2020 Pazartesi

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ve  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi hükümlerine  uygun olarak 2019 - 2020   Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılında Üniversitemiz önlisans programlarına yatay    geçiş      yoluyla     öğrenci    kabul    edilecektir. Öğrencilerde aranacak nitelikler,  yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi,  kontenjanlar, gerekli  belgeler   ve  diğer  hususlar  aşağıda belirtilmiştir.   

  1. YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

 

20 - 27 Ocak 2020

Yatay Geçiş Başvuruları

 

28 - 29 Ocak 2020

Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi

 

31 Ocak 2020

Sonuçların İlan Edilmesi

 

03 - 05 Şubat 2020

Kesin Kayıtların ve Ders Yazılımlarının Yapılması

 

10 - 11 Şubat 2020

Yedek Listeden Yerleşenlerin Kayıtlarının Yapılması

       

 

2- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş  Senato Esasları için  tıklayınız.

3-Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri

 

1

Üniversitemizin Meslek Yüksekokullarının Yatay geçiş başvuruları 20 - 27 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2

Başvuru Formu ve formda istenilen gerekli belgeler tamamlanmış olarak, ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine posta veya kargo yoluyla gönderilecek ya da şahsen teslim edilecektir. Posta veya kargo ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

        

Birimlerin adresleri için tıklayınız.

 

      Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

1

Başvuru formu için tıklayınız.

2

Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge

3

ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

4

Ders içerikleri (onaylı)

5

Disiplin ceza durum belgesi

6

Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)

 

 

   NOT : Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranlar  değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

4- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans  Programları Kontenjanları İçin Tıklayınız.

5- Sonuçların İlanı

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi http://erdogan.edu.tr/ ve http://oidb.erdogan.edu.tr/  web adresimizden 31.01.2020 tarihinde ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )