RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2019 Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Kontenjanlarına KÜNİB YÖS Sınavından ve Yedek Olarak Yerleşenlerin Kesin Kayıtları
02 Ekim 2019 Çarşamba

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2019 YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK KONTENJANLARINA KÜNİB YÖS SINAVINDAN VE YEDEK OLARAK YERLEŞENLERİN KESİN KAYITLARI

Üniversitemize yerleşen Uluslararası Öğrenciler kayıt merkezine aşağıda belirtilen evraklarla adayın bizzat kendisi gelerek ( şahsen başvuru)  kesin kayıt yaptırabileceklerdir.  

KAYIT TARİHLERİ

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

Yedek kayıt tarihleri: 07 - 08 Ekim 2019

 

KÜNİB YÖS Sınavından ve Yedek olarak yerleşip kayıt hakkı kazananlar için tıklayınız.

Kayıt yeri adresi : 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi- RİZE

2019-2020 Öğretim Yılı  Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

 

 

               

KAYIT EVRAKLARI

1

Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.

2

Lise not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,

3

Lise Denklik Belgesinin aslı (Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak)

(Denklik Belgesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat ettiği halde 2019 yılı  kayıt tarihleri arasında diploma denkliği hazırlanamamış aday öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen evrak kayıt kayıt fişi ile kayıtlarının alınması)

4

Başvuruda kullanılan sınav sonuç belgesinin aslı ile belge Türkçe değil ise noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.

 (Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları tarafından yapılan YÖS sınavı ile yapılan başvurularda sonuç belgelerinde doğrulama kodu olması halinde belgenin çıktısı, doğrulama kodu yoksa sınavı yapan kurumca onaylanmış şekli.)

5

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

6

İkametgâh belgesi

(Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır).

7

T.C. uyruklu adayların Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

8

1 Adet fotoğraf

9

Öğrenci Katkı Payının ödendiğini gösteren banka dekontu

10

Mavi kartlı adaylar için mavi kart kimlik fotokopisi ve İkametgâh Belgesi.

11

Doğum ile yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adaylar için İkametgâh Belgesi.

 

Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları ‘ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ belgesi.

12

Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin  noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

13

Varsa, Adayın Türkçe Yeterlik Belgesinin ilgili kurum (Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Yunus Emre Enstitüsü), noter ya da yurtdışından alındıysa Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

14

Adayların ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi beyan formu için tıklayınız.

15

Sağlık Kurulu Raporu

Tıp Fakültesi /Tıp (Tam Teşekküllü Hastaneden)

Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği (Tam Teşekküllü Hastaneden)

Sağlık Yüksek Okulu /Hemşirelik (Tam Teşekküllü Hastaneden)

Adalet Meslek Yüksekokulu/Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri  ( Tam Teşekküllü Hastaneden)

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği  (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden “Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi”)

 

KAYIT İŞLEMLERİ İLGİLİ AÇIKLAMA;                                              

Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

AÇIKLAMALAR/DESCRIPTIONS

1-Turgut Kıran Denizcilik Fakültesine başvuran adayların Bknz.294 te belirtilen boy, kilo, yaş, sağlık koşullarını sağlamaları ve  http://denizcilik.erdogan.edu.tr/  sitesinde duyurulacak tarihlerde gerçekleştirilecek olan mülakat-beden yeterliliği testlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. / 1-The applicant to the Turgut Kıran Faculty of Maritime are required to meet the requirement of lenght, weight, age and health identified in see 294. And they are required to succeed in interview and physical tests that will be announced on http://denizcilik.erdogan.edu.tr/.

 

2-Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci kabul eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna başvuran adayların daha sonra http://besyo.erdogan.edu.tr/ sitesinde duyurulacak tarihlerde gerçekleştirilecek olan Özel Yetenek Sınavına katılmaları ve bu sınavdan başarılı olmaları gerekmektedir. 2018 Yılı Uluslararası öğrenci kontenjanından herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar özel yetenek sınavı ile de kayıt hakkı kazanması halinde sadece 1 (bir) programa kayıt yapabilecektir. / 2-Candidates applying to School of Physical Education and Sports with aptitude tests MUST attend and pass the relevant aptitude test carried out on dates to be announced later on http://besyo.erdogan.edu.tr/. The candidates, who have a right to register for any programs in consequence of the special talent exam within the quota of international students for 2018, will be able to enroll in only one program. 

3- Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programına başvuran adayların Bknz. 840 belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir. / 3-Candidates who have applied to the vocational school of justice, Program of Penalty Execution and Security Services Aid are required to fulfill the requirements identified in see. 840. 

Bakınızlar için tıklayınız.

 

KABUL MEKTUBU

Kabul mektubu başvuru esansında belirtilen e-posta adreslerine gönderilecektir.  Herhangi bir aksaklık olması durumunda kabul mektubu talebinde bulunulacak e-posta  adresi :  oidb@erdogan.edu.tr

İKAMET İZİN İŞLEMLERİ

1-

Üniversite tarafından öğrenci kaydı yapılır.

2-

Öğrenci kaydı yapıldıktan sonra  ikamet izni başvurusu için e-ikamet (E-İKAMET) sistemine yönlendirilir.

3-

Öğrenci e-ikamet sisteminden başvuru yapar.

4-

Öğrenci gerekli belgelerini toplar.

 

      Belgeler

 

1-

İkamet başvuru formu

 

2-

Pasaport yada pasaport yerine geçen belgesinin fotokopisi

 

3-

Sağlık sigortası

 

4-

Dört adet fotoğraf

 

5-

Öğrenci belgesi

 

6-

İkamet izni kart bedeli makbuzu

 

7-

Adres beyanı

 

8-

Gelir beyanı

 

9-

Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde

 

 

a) Muvafakatname

 

 

b) Doğum belgesi

5-

İl göç  idaresi  müdürlüğü belgeleri teslim alir ve değerlendirmeye başlar.

6-

Olumlu  değerlendirilenler için Göç İdaresi  Genel Müdürlüğü  tarafından ikamet izni belgesi basılarak

Üniversiteye gönderilir.

7-

Üniversite tarafindan ikamet izin belgesi öğrenciye  imza karşılığı teslim edilir.

 

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız :  https://e-ikamet.goc.gov.tr/

 

SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Genel Sağlık Sigortası (SGK) kaydı yaptıracak öğrencilerimiz, SGK başvurularını, üniversitemize kayıt oldukları tarihi takiben 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. hükmüne göre ilk üç ay içerisinde yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde bir daha hiçbir şekilde SGK başvurusunda bulunamazlar.

Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli  Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )