RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Üniversitemizde 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Sempozyumu Gerçekleştirildi
08 Ekim 2021 Cuma - Görüntülenme: 3614

 “19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Sempozyumu” gün boyunca farklı salonlarda gerçekleştirilen oturumlarla sona erdi.

Protokol üyelerinin de iştirak ettiği Sempozyumda Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman bir konuşma yaptı.

Rektörümüz, gerek yurt dışından gerekse ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapan alanında uzman bilim insanlarının katıldığı uluslararası bir Sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen ise konuşmasında, ülkemizin, tarihten aldığı ışıkla göçmen ve mültecilere sağlamış olduğu barınma ve güven ortamıyla Türk devletinin ve Türk milletinin kucaklayıcı yapısını çağdaşlarına bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Göçmenliğin dünyanın her yerinde tarih boyunca yaşandığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, ülkemiz insanının da göçe ve göçmenliğe aşina olduğunu belirterek tarihsel verileri katılımcılarla paylaştı.

Rize Valisi Kemal Çeber ise, göç ve göçmenler konusunun ülkemizin gündeminde en üst sıralarda yer aldığını vurgulayarak,  “Özellikle son 10 yıldır ülkemizin ve son 30 yıldır dünyanın yaşadığı göç olgusuna baktığımız zaman göçlere neden olan gerekçeler ortadan kalkmadan göç hareketinin sona ermesi mümkün değildir.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Sempozyumun bilimsel ayağına geçildi.

Sempozyumun 2 farklı salonda gerçekleştirilen ilk oturumlarında Prof. Dr. Yasemin Doğaner “Göçmen ve Mülteciler Türkiye Yardım Birliği’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Prof. Dr. Ruken Akar Vural “Mülteci Çocukların Okullaşma Sürecinde Bir Araç Olarak Sosyal Reçeteleme, Sanatlar ve Drama”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Semra Boğa & Marina Makemba “Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler: Eğilimler, Etkiler ve Beklentiler”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Hatice Güzel Mumyakmaz “20. Yüzyıl Başında Ankara Kazalarına Boşnak Muhacirlerin İskânı” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Oturumun moderatörlüğünü ise  Prof. Dr. Zehra Aslan yaptı.

Bir diğer oturumun yürütücülüğünü ise Doç.Dr./Assoc. Prof.Dr. Gülşah Kurt Güveloğlu üstlendi. Oturumda Doç. Dr. / Assoc. Prof.Dr. Çağatay Sarp “Orta Doğu’dan Türkiye’ye Göçün Etkileri: Riskler ve Fırsatlar”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Emin Yaşar Demirci “Doğu Karadeniz Bölgesinde Nüfus, Göç, Geri Dönüş veya Üçüncü Seçeneğin İmkânı Üzerine”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Ömer Kul “1949 Sonrası Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Göçler ve Türkiye’de Göçmenlerin Durumu”, Arş. Gör./ Assist. Fatih Çelik “Uluslararası Göç ve Ulusötecilik” başlıkları altında konuşma yaptı.

Farklı salonlarda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Yasemin Doğaner ile Prof. Dr. Ruken Akar Vural’ın moderatörlüğünü yaptığı 2. oturumda ise,  Prof. Dr. Mehmet Temel “Mübadil Rumlarla Birlikte Muğla’dan Giden Değerler”, Öğr. Gör. Emrah Seferoğlu “Gerçeğin Kurgusu: Türk Romanında Balkan Savaşları ve Göç”, Dr. Sinan Kıyanç “Türkiye-Sovyetler Birliği-ABD Üçgeninde Malakan Göçü”,  Uğur Yılmaz “1930-1935 Yılları Arasında Bulgaristan’dan Türkiye’ye Yaşanan Göçler ve Bu Göçler Esnasında Türkiye’ye Sığınan Bazı Müslüman Türklerin Bilgileri”, Prof. Dr. Seymur Ağazade “Türkiye’de Gelir Dağılımı, İşgücü Durumu ve Eğitim Düzeyinin İç Göçe Etkisi: İBBS Düzey 2 Verilerine Göre Panel Veri Sonuçları”,  Prof. Dr. Osman Köse “Göçlerin Sonucu Olarak Köylerde Geleneksel Yaşamın ve Kültürün Değişimi”,  Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Alper Mumyakmaz “ On Yıl Önce On Yıl Sonra Suriyeli ve Afgan Göçmenlere Yönelik Sözcü ve Yeni Şafak Gazeteleri Üzerinden Bir Karşılaştırma”, Fecri Polat “Bulgaristan Göçleri Sonrası Troya Çevresinde Kurulan Yeni Köyler ve Yerleşik (Manav) Köylerle Yaşanan Sorunlar” konulu sunumları gerçekleştirdi.

3. oturumlarda ise Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Gül Mükerrem Öztürk ve Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Semra Boğa moderatörlük yaptı.   Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Kerem Özbey “Kültürel Sermaye mi? Kültürel Çözülme mi? Gürcistan’dan Artvin’e Göçün Toplumsal ve Kültürel Etkilerinin İncelenmesi”, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz & Öğr. Gör. / Lecturer Şükran Oğuz “Bir Yerel ve Sözlü Tarih Çalışması: 19.Yüzyıldan Günümüze Ilıca Köyüne (Balıkesir İli Balya İlçesi) Yapılan Göç ve Göçmenler Üzerine”, Doktora Öğrencisi / Ph.d. Student Melike Mutlu “Kayseri-Sahabiye Mahallesinin 2010 Sonrası SosyoKültürel Dönüşümü: Kent ve Göç Bağlamında Bir Analiz”, Prof. Dr. Vladan Vırıyevıç “İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde İstanbul'da Sırp Cemaati (1918-1941), Prof. Dr. Redžep(Recep) Škrijelj (Şkriyel) “ Türkler’in Vardar Makedonyası ve Kosova’dan Türkiye’ye Göçü (1912-1971)”, Öğr. Gör. / Lecturer Feride Mirişova “Azerbaycan'dan Amasya'ya Göç ve Nedenleri” ve Arş. Gör./ Assist. Nermin Xanmemmedova “Azerbaycanlıların Osmanlı İmparatorluğu'na Göçünde Yeri Üzerine(XIX-XX Yüzyılın Başı)”başlıkları altında sunumlarını yaptı.

Değerlendirme ve kapanış oturumu ile birlikte 4 farklı oturumdan oluşan sempozyumda yurt içinden 19, yurt dışından 4 bildiri sunuldu.  Sempozyumda bildiri sunanlara belge verildi.

Sempozyum, kapanış oturumu ile sona erdi. Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen ve Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zehra Aslan’ın yer aldığı kapanış oturumunda sempozyumun genel bir değerlendirmesi yapıldı.

RTEÜ BASIN

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )