RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...

Genel Sekreterlik

 • 0(464) 223 8101 - 1658
 • adnan.er@erdogan.edu.tr

Adnan ER


GENEL SEKRETER

Genel Sekreter Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve saklanmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararları Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
 • Basın, Yayın, Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Enformasyon Müdürlüğü ile ilgili işlem ve yazışmaları yürütmek,
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
 • Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Rektör, Yönetim Kurulu ve Senato tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,
 • Yazı İşleri Müdürlüğü ile ilgili işlem ve yazışmaları yürütmek,
 • Basımevi ve Matbaa Müdürlüğü ile ilgili işlem ve yazışmaları yürütmek,
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bilgi Edinme Birimi (BİMER) ile ilgili işlem ve yazışmaları yürütmek.
 • 0(464) 223 3457 - 1649
 • ibrahim.avci@erdogan.edu.tr

İbrahim AVCI


GENEL SEKRETER YARDIMCISI

 

 

 • 0(464) 223 3457 - 1478
 • said.yasiyan@erdogan.edu.tr

Said YAŞIYAN


GENEL SEKRETER YARDIMCISI