RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2021 Yılı Uluslararası Öğrenci 2. Yedek Listeden Asıl Olarak Yerleşenlerin Kesin Kayıtları
06 Eylül 2021 Pazartesi

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2021 YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 2. YEDEK LİSTEDEN ASIL OLARAK YERLEŞENLERİN KESİN KAYITLARI

 
KAYIT İŞLEMLERİ

  1. Üniversitemize yerleşen Uluslararası Öğrenciler kayıt merkezine aşağıda belirtilen belgelerle adayın bizzat kendisi gelerek ( şahsen başvuru)  veya  noterden vekâletname getirildiği takdirde bir başkası aracılığı ile de ( COVİD – 19 küresel salgını nedeniyle) kesin kayıt yaptırabileceklerdir. 

 
2- COVİD – 19 küresel salgını nedeniyle, şahsen başvuru yapamayacak adayların kayıt belgelerinin istenilen ve de eksiksiz şekilde  15 Eylül  2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese E-POSTA yoluyla gönderilmesi durumunda kayıtları yapılacaktır.  Belirtilen tarihten sonra Üniversiteye ulaşan e-postalar dikkate alınmayacak ve kayıtları yapılmayacaktır. Kayıt işlemini e-posa ile yapan öğrencilerin belgelerinin asıllarını 28 Ekim 2021 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına   teslim etmeleri gerekmektedir.  Belirtilen sürede belgelerini  Üniversitemize teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.
Belgelerin gönderileceği e-posta  adresi :  oidb@erdogan.edu.tr
 
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Uluslararası öğrenci yerleştirme işlemleri RTEÜ Önlisans Ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul Ve Kayıt Yönergesinin ilgili maddeleri ve YÖK Başkanlığı’nın kararlarına göre aşağıda belirtilen şekilde yapılmıştır.
 

  1. Aday listesi ; Yerleştirme puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. Yerleştirme puanlarının eşitliğinde  öncelikle lise mezuniyet tarihi en yakın olan adaya, yine de eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday dikkate alınmıştır. (İlgili yönerge 12/2)

 

  1. Programlara yerleştirmede  öncelikle diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları dikkate alınmıştır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınav puanları diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile birlikte değerlendirilmiştir. Boş kalan kontenjanlara diğer sınavlardan alınan puanlara göre yerleştirme yapılmıştır. (İlgili yönerge 12/4)

 

  1.  Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerine yerleşebilmek için adayın yerleşme puanının 100 puan üzerinden en az 85 puan olması gerekmektedir. Bu programlara sadece RTEÜUÖS ve diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile öğrenci kabul edilir. (İlgili yönerge 12/5)

 

  1.  Her program için mevcut program kontenjanının % 20 ’sini geçmeyecek şekilde ülke kontenjanı uygulanmıştır. (İlgili yönerge 12/6)

 

  1. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 75850160-301.02.02-E.54050 sayılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları- Esasları konulu yazısı ve RTEÜ Önlisans  Ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul  Ve Kayıt Yönergesi’ nin “Madde 12/(8)  gereği Mavi kart sahibi olduğunu kanıtlayan, 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında orta öğretimine devam ederek orta öğretiminin son üç yılını( KKTC hariç)  yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitiminin tamamını yurt dışındaki ( KKTC hariç) liselerde gören T.C uyruğunda bulunan ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylarda öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarında % 10 kontenjan aşılmamıştır.

 
 
KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1-Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.
2-Türkçe düzeyi yetersiz olan öğrenciler http://tomer.idari.erdogan.edu.tr/  adresinde Türkçe öğrenmek ile ilgili bilgiye ulaşabilirler.
3- Türkçe düzeyi yetersiz olanlar eğitime başlatılmayacak olup Türkçe öğrenmek üzere izinli sayılacaktır.
 
 
 

KAYIT TARİHLERİ:  13 – 15 Eylül 2021  Kayıt hakkı kazananlar için tıklayınız.
           Kayıt yeri adresi : 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi RİZE
2021-2022 Öğretim Yılı  Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri tablosu için tıklayınız.
 
IBAN No: TR 4000 0100 2313 - 55872555 - 5007
( T.C. Ziraat Bankası / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Şubesi) öğrenim ücretleri hesabına yatırılacaktır.

 
 

      KAYIT EVRAKLARI
1 Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.
2 Lise not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,
3 Lise Denklik Belgesinin aslı (Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak)
(Denklik Belgesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat ettiği halde 2021 yılı  kayıt tarihleri arasında diploma denkliği hazırlanamamış aday öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen evrak kayıt kayıt fişi ile kayıtlarının alınması)
4 Başvuruda kullanılan sınav sonuç belgesinin aslı ile belge Türkçe değil ise noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.  (Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları tarafından yapılan YÖS sınavı ile yapılan başvurularda sonuç belgelerinde doğrulama kodu olması halinde belgenin çıktısı, doğrulama kodu yoksa sınavı yapan kurumca onaylanmış şekli.)
5 Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
6 İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır).
7 T.C. uyruklu adayların Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
8 1 Adet fotoğraf
9 Öğrenci öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu
Hesap No : TR 4000 0100 2313 - 55872555 - 5007
                    ( T.C. Ziraat Bankası / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Şubesi)
10 Mavi kartlı adaylar için mavi kart kimlik fotokopisi ve İkametgâh Belgesi.
11 Doğum ile yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adaylar için İkametgâh Belgesi.
12 Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları ‘ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ belgesi.
13 Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin  noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
14 Varsa, Adayın Türkçe Yeterlik Belgesinin ilgili kurum (Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Yunus Emre Enstitüsü), noter ya da yurtdışından alındıysa Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
15 Adayların ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi beyan formu için tıklayınız.
16 Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği için:  Gemi Adamı Olur” raporu  (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınacaktır.) ve Adli Sicil kaydı raporu
 
Su Altı Teknolojisi Programı : “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı olur” Sağlık Raporu

 
     Programların özel koşulları için tıklayınız.
 
KABUL MEKTUBU
Kabul mektubu başvuru esansında belirtilen e-posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca istenildiği zaman öğrenci bilgi sistemi başvuru sisteminden de istenildiği zaman alınabilecektir.
Herhangi bir aksaklık olması durumunda kabul mektubu talebinde bulunulacak e-posta  adresi :  oidb@erdogan.edu.tr
 

İKAMET İZİN İŞLEMLERİ

1- Üniversite tarafından öğrenci kaydı yapılır.
2- Öğrenci kaydı yapıldıktan sonra  ikamet izni başvurusu için e-ikamet (E-İKAMET) sistemine yönlendirilir.
3- Öğrenci e-ikamet sisteminden başvuru yapar.
4- Öğrenci gerekli belgelerini toplar.
        Belgeler
  1- İkamet başvuru formu
  2- Pasaport yada pasaport yerine geçen belgesinin fotokopisi
  3- Sağlık sigortası
  4- Dört adet fotoğraf
  5- Öğrenci belgesi
  6- İkamet izni kart bedeli makbuzu
  7- Adres beyanı
  8- Gelir beyanı
  9- Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde
    a) Muvafakatname
    b) Doğum belgesi
5- İl göç  idaresi  müdürlüğü belgeleri teslim alir ve değerlendirmeye başlar.
6- Olumlu  değerlendirilenler için Göç İdaresi  Genel Müdürlüğü  tarafından ikamet izni belgesi basılarak
Üniversiteye gönderilir.
7- Üniversite tarafindan ikamet izin belgesi öğrenciye  imza karşılığı teslim edilir.
  Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız :  https://e-ikamet.goc.gov.tr/

 
SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Genel Sağlık Sigortası (SGK) kaydı yaptıracak öğrencilerimiz, SGK başvurularını, üniversitemize kayıt oldukları tarihi takiben 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. hükmüne göre ilk üç ay içerisinde yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde bir daha hiçbir şekilde SGK başvurusunda bulunamazlar.
 
Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli  Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )