RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2023-2027 Dönemi Stratejik Planı Genelge 2021/1
24 Haziran 2021 Perşembe

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesinde; "Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar..." hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden idarelerin Strateji Plan süreçlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 22 Nisan 2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gaztede yayımlanmış olup Üniversitemizdeki Stratejik Planlama süreci söz konusu mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.
Halen yürürlükte olan Stratejik Plan 2022 yılında sonlanacak olup Üniversitemizin beş yılda yapmayı hedeflediği projelerin ve hayata geçirmeyi planladığı faaliyetlerin yol haritası niteliğinde olacak olan 2023-2027 dönemini kapsayacak Üniversitemizin dördüncü Stratejik Plan hazırlıklarına başlanmıştır.
Stratejik Plan çalışmaları tek bir kişi tarafından ve merkeziyetçi bir yaklaşımla yapılabilecek çalışmalar olmayıp en başta üst yönetimin sahipliğinde diğer yönetim kademelerinde yer alan idarecilerin katkıları ile tüm akademik ve idari personelin gönülden destek vermesi ile yapılacak çalışmalardır.

Bu çerçevede Stratejik Plan hazırlık aşamasında;

a) Çalışmalar üst düzeyde sahiplenilecek ve çalışmaların takibi yapılacaktır.
b) Çalışmalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecektir.
c) Strateji Geliştirme Kurulu, 19.06.2018 tarihli Rektörlük oluruyla oluşturulan listedeki üyelerle devam edilecektir.
d) Stratejik Planlama ekibine ve kurulması halinde alt çalışma gruplarına harcama birimlerinden üye görevlendirilmesi yapılacaktır.
e) Çalışmalara ilişkin zaman çizelgesini içeren hazırlık programı ile Stratejik Planlama Ekibi üyelerinin isimleri ikinci bir genelge ile duyurulacaktır.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )