RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
COVİD-19 Kapsamında Tam Kapanma Tedbirleri
28 Nisan 2021 Çarşamba

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığının 13.04.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı “COVİD-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu genelgesi sonrası Rektörlüğümüz konuyu değerlendirmiş, idari izinli sayılacak personel ile mesai saatlerini yeniden belirlemiş ve bu yeni durum 15.04.2021 tarihinde akademik ve idari personelimiz ile birimlerimize duyurulmuştu.

26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde; Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla halihazırda uygulanmakta olan yöntemlere yeni bir takım önlemler eklenilerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar “tam kapanma” dönemine geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan tam kapanma tedbirlerine ilişkin karar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın salgın süreçleri ile ilgili 28.04.2021 tarihli yazısı ile Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik sosyal, idari ve adli tedbirlere ilişkin genel kapsam göz önünde bulundurarak konu değerlendirilmiş ve “tam kapanma” dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır.

Bu itibarla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan “tam kapanma” döneminde;

  1. Öğretim elemanlarının derslerini dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle çevrimiçi/eş zamanlı olarak evlerinden yürütmelerine,
  2. Diş Hekimliği Fakültesi hariç tüm birimlerimizde hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilmesine,
  3. Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi personelin, herhangi bir özel muafiyete sahip olmaması dolayısıyla diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametinden ayrılmamasına,
  4. Birim amirleri tarafından, hizmetlerin sürdürülebilmesi için birimlerde görevlendirilecek personelle ilgili olarak görevli olunan günlerle sınırlı olacak şekilde görev belgesi düzenlenmesine,
  5. Mesai saati ve idari izin konusunda yönetici pozisyonundakilerle ilgili karar hariç 15.04.2021 tarihinde alınmış olan kararın aynen uygulanmasına devam edilmesine,
  6. Yönetici pozisyonundakiler (Rektör Yardımcısı, Dekan, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreterleri) hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzerinde bulunan personelin idari izinli sayılmasına,
  7. Birimlerimizde hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılmalarına,
  8. Üniversitemiz birimlerinde yüz yüze yapılmakta olan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki ders ve sınavların dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle çevrimiçi/eş zamanlı olarak yürütülmesine, uzaktan eğitim yöntemleriyle çevrimiçi/eş zamanlı olarak yürütülmesine imkân olmayan ders ve uygulamaların ise 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmesine,
  9. Bu süre zarfında özellikle yüz yüze yapılmakta olan uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin birimlerimizin imkânları doğrultusunda gerekirse hafta sonralı değerlendirilerek bilahare telafi edilmesine,
  10. Lisansüstü programlardaki yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavı, Doktora Yeterlilik sınavı ile doktora tez önerisi savunma sınavı ve tez izleme komitesine rapor sunumu gibi iş ve işlemlerin 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmesine,

karar verilmiştir.

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ve öğrencileri ile kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

RTEÜ BASIN

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )