RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
İlk Çağ’dan Günümüze Rize Tarihi Külliyatı Basına Tanıtıldı
30 Mart 2021 Salı - Görüntülenme: 5014

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Üniversite tarafından hazırlanan “İlk Çağ’dan Günümüze Rize” adlı beş ciltten oluşan külliyatı düzenlenen basın toplantısında tanıttı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya İlk Çağ’dan Günümüze Rize külliyatının editörleri Prof. Dr. Zehra Aslan, Doç. Dr. Abdullah Bay, Doç. Dr. Eyüp Kul, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Başaran, Dr. Öğretim Üyesi Burak Gani Erol, Dr. Öğr. Üyesi Resul Turan ve Arş. Gör. Mustafa Arıkan katıldı.

Toplantıda önce Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman bir konuşma yaptı. Rektör Prof. Dr. Karaman konuşmasında aşağıdaki hususlara değindi:

“Bilinen tarihi milâttan önce VII. yüzyıla kadar uzanan Rize şehri, sahip olduğu doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve taşıdığı ekonomik potansiyeli ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yükselen bir değeridir. Rize’ye değer katan kurumlardan biri de hiç şüphesiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’dir. Geçmişten günümüze üniversitelerin en önemli görevlerinden biri de konumlandıkları coğrafya ve içinde bulundukları toplumun sorunlarıyla ilgilenmek, onlara çözüm üretmek ve yol göstermektir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, bu vizyondan hareketle içinde bulunduğumuz bu güzel şehrin sağlıktan-kültüre, edebiyattan-tarihe ve ekonomiden sosyo-kültürel hayata ve tarıma varıncaya kadar çeşitli sorunlarıyla ilgilenmeyi misyon olarak belirledik ve öğretim elemanlarımızı bu konularda çalışma yapmaya teşvik ettik.

Söz konusu bakış açısıyla şehrimize ve bölgemize yönelik olarak yapmayı planladığımız çalışmalardan biri de özelde Rize şehrinin, genelde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin İlk Çağ’dan günümüze tarihini kaynaklardan hareketle ve bilimsel metotla bütün yönleriyle ortaya koymaktır. Bu amaçla üniversitemiz Tarih Bölümü öğretim elemanları 2016 yılında İlk Çağ’dan Günümüze Rize üst başlığı altında geniş katılımlı bir çalışma planladılar. Tarih Bölümü öğretim elemanlarımızın editörlüğünü yaptığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısı yazarak ayrıca değer kattıkları 5 ciltlik bu külliyat dört yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Eserdeki her bir bölüm, gerek Üniversitemizde, gerekse  ülkemizdeki farklı üniversitelerde görev yapan alanın uzmanı öğretim elemanları tarafından yazılmıştır. Külliyata 10 farklı üniversiteden 27 öğretim elemanı yazar olarak katkı vermiştir.

İlk Çağ’dan Günümüze Rize külliyatı 5 ciltten oluşan geniş kapsamlı bir külliyattır:

Başlangıçtan 19. Yüzyıla Rize Tarihi,

19. Yüzyıldan Cumhuriyet’e Rize,

Cumhuriyet Döneminde Rize I (1923-1950),

Cumhuriyet Döneminde Rize II (1950-1980) Siyasi Temeller,

Cumhuriyet Döneminde Rize III (1950-1980) Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Temeller

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak kuruluşumuzun 15. yılında böyle güzel ve önemli bir çalışmayı tamamlayarak okuyucularla buluşturmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasındaki katkı ve destekleri dolayısıyla başta Tarih Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zehra Aslan olmak üzere cilt editörlerine, bölüm yazarlığı yapan üniversitemizde ve farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlere şahsım ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Çalışmanın başta ilimiz olmak üzere, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman’dan sonra “İlk Çağ’dan Günümüze Rize” külliyatının editörleri adına, eserin hazırlanma sürecinin her aşamasında yer alan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zehra Aslan bir konuşma yaptı. Aslan konuşmasında; Rize’nin geçmişten günümüze tarihini ana kaynaklara inerek bilimsel yöntemle ortaya koymak, ilimize ve bölgemize katkı sunmak amacıyla bu eseri hazırladıklarını, çalışmayı bitirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını, yerel tarih çalışmanın çeşitli zorlukları olduğunu, kitapların hazırlanması aşamasında arşivler ve sicil kayıtları başta olmak üzere ana kaynaklara inildiğini, ayrıca dönem basınından, zabıtlardan da istifade edildiğini belirtti. Aslan ayrıca; “Bu projeyi başlatan, fikir sahibi olan kişi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hüseyin Karaman’dır. Böyle bir çalışma yapmanın Üniversite olarak bizim şehre karşı görevimiz olduğunu söyleyerek bizleri böyle bir çalışma yapma noktasında yönlendirdi ve süreç içerisinde bizlere her türlü desteği verdi, biz de o destekle çalışmalarımızı sürdürdük. Rize’ye, Rize tarihine katkı sunan eserler ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Her eserin eksiklikleri olabileceği gibi bizim yaptığımız çalışmanın da eksiklikleri vardır, bu da doğaldır. Hocalarımızla birlikte yapmış olduğumuz bu çalışma ile biz bir kapı açtık ve bizim açtığımız bu kapıdan başka bilim insanları yararlanarak Rize tarihini daha ayrıntılı, daha detaylı, eksiksiz bir şekilde ortaya koyan eserler yazacaklardır. Herkesin ilgisini çeken bir proje oldu, başka şehirlere de örnek olacak olan böyle güzel bir çalışmanın içerisinde yer almış olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.  

İLK ÇAĞ’DAN GÜNÜMÜZE RİZE TARİHİ PROJESİ, CİLTLER VE İÇİNDEKİLER

1. CİLT: BAŞLANGIÇTAN 19. YÜZYILA RİZE TARİHİ.  RTEÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ali Güveloğlu, Doç. Dr. Eyüp Kul ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Gani Erol’un editörlüğünü yaptığı cilt İlk Çağ’dan 1789 yılına kadarki dönemi kapsamakta olup üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Eski Çağ’da Rize ve Çevresi, ikinci bölümde Orta Çağ’da Rize ve Çevresi, üçüncü bölümde ise Yeni Çağ’da Rize ve Çevresi konuları ele alınmıştır.

Bölüm Yazarları: Doç. Dr. Eyüp Kul, Doç. Dr. Ali Güveloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Kamil Doğancı, Dr. Öğr. Üyesi Osman Emir, Dr. Öğr. Üyesi Burak Gani Erol, Öğr. Gör. Hatice Tuğba Akdoğar, Arş. Gör. Fatih İnan, Arş. Gör. Sevgi Kübra Akdemirel, Arş. Gör. Sıtkı Dal, Arş. Gör. Aslan Kansız.

2. CİLT: 19.YÜZYILDAN CUMHURİYETE RİZE (1789-1923). RTEÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Abdullah Bay ve Arş. Gör. Resul Turan’ın editörlüğünü yaptığı cilt 1789-1923 yılları arasını kapsamakta olup 6 bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Rize’nin İdaresi, ikinci bölümde 19. Yüzyıl’dan Cumhuriyet’e Rize’de Siyasi Gelişmeler, üçüncü bölümde Yakınçağ’da Rize’de Nüfus, Göç ve İskan, dördüncü bölümde Modernleşme Sürecinde Rize’de Eğitim, beşinci bölümde 19. Yüzyılda Rize’de Tarımsal Üretim ve Hayvancılık, altıncı bölümde ise 19. Yüzyılda Rize’de Toplumsal ve Kültürel Hayat konuları ele alınmıştır.

Bölüm Yazarları: Doç. Dr. Abdullah Bay, Doç. Dr. Hüseyin Saraç, Doç. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Usta, Arş. Gör. Resul Turan, Öğr. Gör. Zübeyir Uzun.

3. CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE I (1923-1950). RTEÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zehra Aslan ve Arş. Gör. Mustafa Arıkan’ın editörlüğünü yaptığı cilt 1923-1950 yılları arasını kapsamakta olup 5 bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Rize’nin Coğrafi Özellikleri ve İdari Yapısı, ikinci bölümde Rize’nin Sosyal ve Kültürel Yapısı, üçüncü bölümde Rize’nin İktisadi Hayatı, dördüncü bölümde Rize’de Siyaset ve beşinci bölümde de Rize Valiliği’nin 28 Ekim 1950 Tarihli Raporu Doğrultusunda 1950 Yılına Gelindiğinde Rize’nin Genel Durumu ve Nüfusu konuları ele alınmıştır.

Bölüm Yazarları:  Prof. Dr. Rahmi Çiçek, Prof. Dr. Zehra Aslan, Prof. Dr. Mehmet Okur, Prof. Dr. Mesut Çapa, Prof. Dr. Ali Rıza Saklı, Doç. Dr. Fevzi Çakmak, Doç. Dr. Gülşah Kurt Güveloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Polat, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Başaran, Öğr. Gör. Dr. Işıl Tuna, Dr. Öğr. Üyesi. Özlem Yıldırım, Arş. Gör. Mustafa Arıkan.

4. CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE II (1950-1980) Siyasi Temeller. RTEÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zehra Aslan ve Arş. Gör. Mustafa Arıkan’ın editörlüğünü yaptığı cilt 1950-1980 arası dönemi kapsamaktadır. İlgili dönemdeki Rize’de meydana gelen siyasi gelişmeleri konu alan cilt 4 bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Demokrat Parti Dönemi (1950-1960), ikinci bölümde Ara Dönem/Milli Birlik Komitesi Dönemi (27 Mayıs 1960-25 Ekim 1961), üçüncü bölümde 1961 Referandumundan 12 Mart 1971 Muhtirası’na Rize’de Siyaset, dördüncü bölümde 12 Mart’tan 12 Eylül’e Rize’de Siyasi Yaşam konuları ele alınmıştır.

Bölüm Yazarları: Prof. Dr. Zehra Aslan, Doç. Dr. Fevzi Çakmak, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Başaran.

5. CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE III (1950-1980) Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Temeller.  RTEÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zehra Aslan ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Başaran’ın editörlüğünü yaptığı cilt 1950-1980 yılları arası dönemi kapsamaktadır. İlgili dönemdeki Rize’de meydana gelen sosyo-ekonomik ve kültürel olayları konu alan cilt 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Rize’de İdari Yapı, Nüfus ve Valiler, ikinci bölümde Sosyal Hayat, üçüncü bölümde Kültürel Hayat, dördüncü bölümde ise Rize’de Ekonomik Hayat incelenmektedir.

Bölüm Yazarları:  Doç. Dr. Gülşah Kurt Güveloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Başaran, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yıldırım Kırış, Öğr. Gör. Dr. Işıl Tuna.

Not: İlk Çağ’dan Günümüze Rize Külliyatı ile Üniversitemizin diğer yayınları; Kitapyurdu ve İdefix kitap satış siteleri; Üniversitemiz Matbaası ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile Rize’deki Önce Kitap, STS Kitap Kırtasiye, Çemberci Kitap Kırtasiye gibi yerlerden temin edilebilir.

 

 

RTEÜ BASIN

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )