RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları İçin Yatay Geçiş Başvuruları
29 Ocak 2021 Cuma

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

                “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ve "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları” hükümlerine uygun olarak 2020 - 2021   Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılında Üniversitemiz önlisans programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir. Öğrencilerde aranacak nitelikler,  yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi,  kontenjanlar, gerekli  belgeler   ve  diğer  hususlar  aşağıda belirtilmiştir.   

 

1- YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
  15 - 24 Şubat 2021 Yatay Geçiş Başvuruları  
  25 - 26 Şubat 2021 Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi  
  01 Mart 2021 Sonuçların İlan Edilmesi  
  03 - 05 Mart 2021 Asıl Listeden Yerleşenlerin Kesin Kayıtlarının Yapılması  
  08 - 10 Mart 2021 Yedek Listeden Yerleşenlerin Kayıtlarının Yapılması  

 
 
2- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş  Senato Esasları için  tıklayınız.
 
3-Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri
 
     Yatay Geçiş başvuruları 15-24 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

  • Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Başvuru sayfası 15.02.2021 tarihinde aktif olacaktır)

 
      Başvuru İçin Gerekli Belgeler  

1 Başvuru formu için tıklayınız.
2 Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge
3 Yeni tarihli Öğrenci Belgesi
4 ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı
5 Ders içerikleri
6 Disiplin ceza durum belgesi
7 Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)
8 Nüfus Cüzdanı fotokopisi

  
NOT : Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranlar  değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
4- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans  Programları Kontenjanları İçin tıklayınız.
 
5- Sonuçların İlanı

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi http://erdogan.edu.tr/ ve http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/   web adresimizden 01.03.2021 tarihinde ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )