RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2020-2021 Güz Dönemi Sınav Süreçlerine İlişkin Senato Kararı
30 Aralık 2020 Çarşamba

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu, 30.12.2020 tarih ve 152 sayılı Senato’da yarıyıl sonu sınavı (final), bütünleme sınavı ve tek ders sınavlarının nasıl yapılacağı konularını görüşmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

  1. Ön Lisans ve Lisans Programlarında yarıyıl sonu sınavı (final), bütünleme sınavı ile tek ders sınavının ilgili öğretim elemanının görüşü, bölüm ve birim kurulunun kararı ile çevrim içi çoktan seçmeli/yazılı/sözlü sınav, sunum, ödev, rapor, araştırma, proje vb. yöntemler kullanılarak yapılmasına,
  2. Lisansüstü programlarda, yüz yüze eğitim yapılan derslerin sınavlarının da yüz yüze yapılmasına, yüz yüze eğitim yapılmayan derslerde ise 1. maddeni uygulanmasına,
  3. Birimlerin, hangi dersin yarıyıl sonu sınavı (final), bütünleme sınavı ile tek ders sınavının hangi yöntemle yapılacağı kararını 08 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar alarak web sayfası vasıtasıyla öğrencilere duyurmalarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirmelerine,
  4. Öğretim elemanının, birimler tarafından karar alındıktan sonra yürüttüğü dersin sınavlarının nasıl yapılacağı bilgisini Classroom’a girmesine,
  5. Öğrencilerin hazırlamış oldukları sunum, ödev, rapor, araştırma, proje vb. çalışmaları ilgili tarihler arasında Google Classroom’a yüklemelerine,
  6. Bitirme çalışmalarının/tezlerinin/projelerinin danışman öğretim elemanının değerlendirmesiyle sonuçlandırılmasına,
  7. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususların, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaf ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir” ilkeler doğrultusunda yürütülmesine,
  8. Sınav notlarının, öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması ve sınavlarda kopya çekilmesinin önlenmesi için öğretim elemanları ile birim yöneticilerinin sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi alarak öğrenciye duyurmalarına,

 

karar verilmiştir.

 

REKTÖRLÜK

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )