RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
KORONAVİRÜS (COVİD-19) Bilgilendirme Notu: 1
20 Kasım 2020 Cuma

Cumhurbaşkanlığı tarafından, COVİD-19 Salgını ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve salgının yayılımını en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak tedbirlerle ilgili olarak yayınlanmış olan 2020/8 ve 2020/11 sayılı genelgeler ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 2/6/2020 tarih ve 19531 sayılı yazısı ile 18/11/2020 tarih ve 44854 sayılı yazıları gereği Rektörlüğümüz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  1. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari Personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu müdürleri ile Genel Sekreter, Daire Başkanı, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu sekreterleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kronik hastalığı bulunan (e-nabız uygulaması üzerinden alacakları belge ile belgelendirmeleri şartıyla) akademik ve idari personelin 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren idari izinli sayılmalarına,
  2. Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde görev yapan hamile personelin (istihdam şekline bakılmaksızın); gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılmasına,
  3. Birinci ve ikinci madde kapsamındaki personelin bir dilekçe ve ekinde durumlarını belirten belge ile birlikte birimlerine müracaat etmelerine ve birimler tarafından söz konusu müracaatların Rektörlük bünyesinde oluşturulmuş olan komisyona gönderilmesine,
  4. Akademik personelin, idari izinli sayılanlar hariç, uzaktan eğitim yöntemi ile eş zamanlı (çevrimiçi, canlı ders) veya eş zamanlı olmayan şekilde yürüttükleri derslerini, daha önce alınmış olan karar doğrultusunda, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki ofislerinden yapmaya devam etmelerine,
  5. Akademik ve idari birimlerde bir ofiste birden fazla personelin bulunmasını önlemek ve personel yoğunluğunu azaltmak amacıyla, iş ve işlemlerin aksamaması, temizlik ve güvenlik konusunda zafiyet oluşmaması için birim amirleri tarafından gerektiği kadar idari personel bulundurulmak suretiyle 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren temizlik ve güvenlik personeli için dönüşümlü çalışma, diğer idari personeller için ise uzaktan çalışma uygulamasına geçilebileceğine,
  6. Birim yöneticilerinin dönüşümlü ve uzaktan çalışma planlamasını günlük yapmasına ve bir sonraki haftanın planlamasını Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterlik Makamına sunmalarına,
  7. Akademik ve idari personelden idari izinli olanlar ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanların birim amirlerinin izni dışında görev mahallerini/ikametgâhlarını terk etmemelerine, uzaktan çalışma kapsamındaki personelin evlerinden işlerini yapmaya devam etmelerine ve hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anda görevlerine dönmelerine,
  8. COVİD-19 Salgınının bulaş riskini azaltmak için tüm personelin temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami oranda dikkat etmelerine, birimlerde zorunlu olanlar hariç olmak üzere toplanmamalarına, zorunlu olarak bir araya gelinmesi gereken durumlarda ise gerekli koruyucu önlemlerin alınmasına, kampüs içinde ve diğer açık alanlarda olduğu gibi Üniversitemiz binalarında da maskesiz dolaşmamalarına,
  9. Birim yöneticilerinin COVİD-19 Salgını ile mücadele kapsamında asansörler, bina girişleri ve diğer ortak alanların sık sık temizlenmesi, personelin giriş çıkış yaptığı kapı girişlerine el dezenfektanı konulması gibi salgınla mücadele kapsamında alınması gereken tedbirleri herhangi bir ihmale veya gecikmeye mahal vermeden almalarına,

karar verilmiştir.

RTEÜ BASIN

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )