RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2020 Yılı Uluslararası Öğrenci Kayıt İşlemleri ile İlgili Yeni Düzenleme
25 Ağustos 2020 Salı

KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize yerleşen Uluslararası Öğrenciler kayıt merkezine aşağıda belirtilen evraklarla adayın bizzat kendisi gelerek ( şahsen başvuru) , noterden vekâletname getirildiği takdirde bir başkası aracılığı ile de ( COVID – 19 küresel salgını nedeniyle) kesin kayıt yaptırabileceklerdir. 

Ancak COVİD – 19 küresel salgını nedeniyle, şahsen başvuru yapamayacak adayların kayıt evraklarının aslını istenilen ve de eksiksiz şekilde 10 Eylül 2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese posta, kargo yoluyla gönderilmesi durumunda kayıtları yapılacaktır.  Kayıt evraklarının eksik olması durumunda kayıt işlemi yapılmayacaktır. Kayıt evraklarını posta/kargo yolu ile gönderenlerin yanlış beyan taahhütnamesi formunu doldurup onaylamaları gerekmektedir. Form için tıklayınız.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Uluslararası öğrenci yerleştirme işlemleri RTEÜ Önlisans Ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul Ve Kayıt Yönergesinin ilgili maddeleri ve YÖK Başkanlığı’nın kararlarına göre aşağıda belirtilen şekilde yapılmıştır.

 

  1. Aday listesi ; Yerleştirme puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. Yerleştirme puanlarının eşitliğinde  öncelikle lise mezuniyet tarihi en yakın olan adaya, yine de eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday dikkate alınmıştır. (İlgili yönerge 12/2)
  2. Programlara yerleştirmede  öncelikle diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları dikkate alınmıştır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınav puanları diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile birlikte değerlendirilmiştir. Boş kalan kontenjanlara diğer sınavlardan alınan puanlara göre yerleştirme yapılmıştır. (İlgili yönerge 12/4)
  3.  Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerine yerleşebilmek için adayın yerleşme puanının 100 puan üzerinden en az 85 olması gerekmektedir. Bu programlara sadece RTEÜUÖS ve diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile öğrenci kabul edilir. (İlgili yönerge 12/5)
  4.  Her program için mevcut program kontenjanının % 20 ’sini geçmeyecek şekilde ülke kontenjanı uygulanmıştır. (İlgili yönerge 12/6)
  5. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 75850160-301.02.02-E.54050 sayılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları- Esasları konulu yazısı gereği Mavi kart sahibi olduğunu kanıtlayan, 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında orta öğretimine devam ederek orta öğretiminin son üç yılını( KKTC hariç)  yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitiminin tamamını yurt dışındaki ( KKTC hariç) liselerde gören T.C uyruğunda bulunan ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylarda öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarında % 10 kontenjan aşılmamıştır.

 

 

KAYIT TARİHLERİ

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kesin kayıt tarihleri

07- 09 Eylül 2020

1. Yedek kayıt tarihleri: 17- 18 Eylül 2020

2. Yedek kayıt tarihleri: 24- 25 Eylül 2020

3. Yedek kayıt tarihleri: 05-06 Ekim 2020

Kayıt hakkı (asıl olarak yerleşen) kazananlar  için  tıklayınız.

Yedek liste için tıklayınız.

Yedek listeden asıl olarak yerleşenler 11 Eylül, 22 Eylül, 29 Eylül 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

Özel yetenek sınavına girecek adaylar listesi için tıklayınız.

Kayıt yeri adresi : 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi- RİZE

2020-2021 Öğretim Yılı  Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri tablosu için tıklayınız.

 

IBAN No: TR 4000 0100 2313 - 55872555 - 5007

( T.C. Ziraat Bankası / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Şubesi) öğrenim ücretleri hesabına yatırılacaktır.

 

 

 

  

KAYIT EVRAKLARI

1

Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.

2

Lise not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,

3

Lise Denklik Belgesinin aslı (Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak)

(Denklik Belgesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat ettiği halde 2020 yılı  kayıt tarihleri arasında diploma denkliği hazırlanamamış aday öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen evrak kayıt kayıt fişi ile kayıtlarının alınması)

4

Başvuruda kullanılan sınav sonuç belgesinin aslı ile belge Türkçe değil ise noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.

 (Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları tarafından yapılan YÖS sınavı ile yapılan başvurularda sonuç belgelerinde doğrulama kodu olması halinde belgenin çıktısı, doğrulama kodu yoksa sınavı yapan kurumca onaylanmış şekli.)

5

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

6

İkametgâh belgesi

(Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır).

7

T.C. uyruklu adayların Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

8

1 Adet fotoğraf

9

Öğrenci Katkı Payının ödendiğini gösteren banka dekontu

10

Mavi kartlı adaylar için mavi kart kimlik fotokopisi ve İkametgâh Belgesi.

11

Doğum ile yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adaylar için İkametgâh Belgesi.

12

Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları ‘ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ belgesi.

13

Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin  noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

14

Varsa, Adayın Türkçe Yeterlik Belgesinin ilgili kurum (Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Yunus Emre Enstitüsü), noter ya da yurtdışından alındıysa Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

15

Adayların ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi beyan formu için tıklayınız.

16

Sağlık Raporu (Herhangi bir hastalıkları olmadıklarına dair düzenlenmiş tek hekim raporu)

Tıp Fakültesi /Tıp 

Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği 

Sağlık Yüksek Okulu /Hemşirelik 

Gemi Adamı Olur” raporu Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği için  (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınacaktır.    

 

KAYIT İŞLEMLERİ İLGİLİ AÇIKLAMA;

Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

AÇIKLAMALAR/DESCRIPTIONS

1-Turgut Kıran Denizcilik Fakültesine başvuran adayların Bknz.294 te belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.  / 1-Candidates applying to Turgut Kıran Faculty of Maritime must meet the conditions stated in See 294.

 

2-Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci kabul eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği programlarına başvuran adayların daha sonra http://besyo.erdogan.edu.tr/ ve http://egitim.erdogan.edu.tr/ sitelerinde duyurulacak tarihlerde gerçekleştirilecek olan Özel Yetenek Sınavlarına katılmaları ve bu sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. 2020 Yılı Uluslararası öğrenci kontenjanından herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar özel yetenek sınavı ile de kayıt hakkı kazanması halinde sadece 1 (bir) programa kayıt yapabilecektir. / 2-Candidates applying to School of Physical Education and Sports and “Faculty of Education The Department of Art Teaching” with aptitude tests MUST attend and pass the relevant aptitude test carried out on dates to be announced later on  http://besyo.erdogan.edu.tr/  and http://egitim.erdogan.edu.tr/. The candidates, who have a right to register for any programs in consequence of the special talent exam within the quota of international students for 2020, will be able to enroll in only one program. 

 

Bakınızlar için tıklayınız.

 

KABUL MEKTUBU

Kabul mektubu başvuru esansında belirtilen e-posta adreslerine gönderilecektir.  Herhangi bir aksaklık olması durumunda kabul mektubu talebinde bulunulacak e-posta  adresi :  oidb@erdogan.edu.tr

 

İKAMET İZİN İŞLEMLERİ

1-

Üniversite tarafından öğrenci kaydı yapılır.

2-

Öğrenci kaydı yapıldıktan sonra  ikamet izni başvurusu için e-ikamet (E-İKAMET) sistemine yönlendirilir.

3-

Öğrenci e-ikamet sisteminden başvuru yapar.

4-

Öğrenci gerekli belgelerini toplar.

 

      Belgeler

 

1-

İkamet başvuru formu

 

2-

Pasaport yada pasaport yerine geçen belgesinin fotokopisi

 

3-

Sağlık sigortası

 

4-

Dört adet fotoğraf

 

5-

Öğrenci belgesi

 

6-

İkamet izni kart bedeli makbuzu

 

7-

Adres beyanı

 

8-

Gelir beyanı

 

9-

Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde

 

 

a) Muvafakatname

 

 

b) Doğum belgesi

5-

İl göç  idaresi  müdürlüğü belgeleri teslim alir ve değerlendirmeye başlar.

6-

Olumlu  değerlendirilenler için Göç İdaresi  Genel Müdürlüğü  tarafından ikamet izni belgesi basılarak

Üniversiteye gönderilir.

7-

Üniversite tarafindan ikamet izin belgesi öğrenciye  imza karşılığı teslim edilir.

 

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız :  https://e-ikamet.goc.gov.tr/

 

SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Genel Sağlık Sigortası (SGK) kaydı yaptıracak öğrencilerimiz, SGK başvurularını, üniversitemize kayıt oldukları tarihi takiben 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. hükmüne göre ilk üç ay içerisinde yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde bir daha hiçbir şekilde SGK başvurusunda bulunamazlar.

 

Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli  Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )