RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans -Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklikler
23 Haziran 2020 Salı

Yeni yönetmelik 21/06/2020 tarihli ve 31162 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Geçiş notunun 50’den 60’a çıkarılması gibi eski yönetmelikten farklı olarak yeni yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler, öğrencilerimizin mağdur olmamaları için, aşağıda bir araya getirilmiştir.

Yapılan değişiklikler 2020-2021 Güz yarıyılından itibaren uygulanacaktır.

1-Ders muafiyeti ve intibak

1.1- Eski yönetmelikteki Üniversiteye kesin kayıt yapılan ilk yarıyılın/yılın derslerin başlangıcından itibaren on iş günü içinde ders muafiyet başvurusu; yeni yönetmeliğin 16/1. Fıkrasının (a) bendine göre yine öğrenci istediği yarıyıl/yılda; yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen beş iş günü olarak değiştirilmiştir. Ders muafiyet başvurusunun kesin kayıt yapılan yarıyıl/yıldan sonra yapılması halinde aynı maddenin (b) bendine göre ders muafiyet işlemi; öğrencinin muafiyet başvurusunda bulunduğu yıl/yarıyıldan önceki yıl/yarıyıllarda alması gerekirken almadığı veya başarısız olduğu dersler için yapılmaz.

1.2- Ders muafiyeti ve intibak işlemlerinde eski yönetmelikten farklı olarak aşağıda belirtilen kurallar uygulanır;

- Açıköğretim Fakültesinde alınan derslerden, Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrenciler dahil, sadece ortak zorunlu dersler muaf kabul edilir.

-Muafiyet istenen dersin kredisinin/AKTS’nin daha düşük olmaması gerekir.

         - Muafiyet istenen dersin içeriğinin en az %80 uyumlu olması gerekir. Dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.

- Ortak zorunlu dersler dahil daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencinin muaf olduğu toplam kredi; bulunduğu sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin en az %70 ise bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu öğrenciler, intibaklarının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

2-Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı

 Eski yönetmeliğin 17/2. Fıkrasındaki ortak zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavından başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden 50 puan olan başarı notu yeni yönetmeliğin 17/2. Fıkrasında  100 puan üzerinden en az 60  puan olmuştur. Bu fıkra 2020-21 Eğitim Öğretim Yılından itibaren uygulanacaktır.

3- Yarıyıl Ders Kayıtları

3.1-Eski yönetmelikte öğrencilerin birinci sınıf birinci yarıyıl derse kayıtları ÖİDB tarafından yapılmakta iken yeni yönetmeliğin 21/2. Fıkrası Derse kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tüm öğrencilerin kendileri tarafından yapılacağı şeklinde değiştirilmiştir. Yeni kayıt olan birinci sınıf öğrencilerinin güz yarıyılı derse kayıtları da öğrencilerin kendileri tarafından yapılacaktır.

3.2-Eski yönetmeliğe göre ders kaydını süresi içinde yaptıramayan öğrencinin mazeretini belirten dilekçe ve belgeleri ile birlikte ilgili akademik birime derslerin başlama tarihinden itibaren on işgünü olan başvuru süresi yeni yönetmeliğin 21/4. Fıkrasına göre  beş iş günü  olarak değişmiştir.

4- Üst yarıyıllardan ders alma

Eski yönetmelik sadece lisans öğrencileri için Genel akademik not ortalaması 2,50-3,00 arasında olan öğrenciler için en fazla bir ders; 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler en fazla iki ders; 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler ise en fazla üç ders alabilirler. “ şeklinde iken yeni yönetmeliğin 22/7. fıkrasına göre GANO şartının sağlanması halinde  önlisans öğrencilerinin de üst yarıyıllardan ders  alabilecek şekilde   değişmiştir.

5- Derslere devam esasları

Eski yönetmeliğin 22/7. fıkrasında “devamsızlık haricinde başarısız derslerin tekrarlanmasında teorik dersler hariç  uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer çalışmalarda devam şartı aranmakta iken” yeni yönetmeliğin 22 /7. Fıkrasına göre; teorik dersler hariç tamamen uygulamalı olan derslerden devam şartı aranacağı, hem teorik kısmı hem de uygulaması bulunan derslerin tekrar edilmesi durumunda devam şartının aranıp aranmayacağına ilgili birim kurullarının karar  vereceği şeklinde değiştirilmiştir.

6- Notlar

Not aralıkları yeni yönetmeliğin 30/4. Fıkrasında belirtilen şekilde değiştirilmiştir. 100 üzerinden 50 olan geçme notu 60 yapılmıştır.  Bu değişiklik 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanacaktır.

MADDE 30 –  (4) Üniversitenin harfle ilan edilen başarı notları ile ağırlık katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

100’lük Başarı Notu

Harf

Notu

Katsayı

Başarı Durumu

Not

Ortalamasına

Anlamı

91-100

AA

4,0

Başarılı

Katılır

Mükemmel

84-90

BA

3,5

Başarılı

Katılır

Çok İyi

77-83

BB

3,0

Başarılı

Katılır

İyi

70-76

CB

2,5

Başarılı

Katılır

Orta

60-69

CC

2,0

Başarılı

Katılır

Yeterli

50-59

DC

1,5

Yarıyıl Not Ortalamasına ve Sınav Türüne Göre Başarılı/ Başarısız

Katılır

Şartlı Başarılı

(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)

40-49

DD

1,0

Başarısız

Katılır

Başarısız

30-39

FD

0,5

Başarısız

Katılır

Başarısız

0-29

FF

0,0

Başarısız

Katılır

Başarısız

0

D

0,0

Başarısız

Katılır

Devamsız

 

G

 

Başarılı

Katılmaz

Geçer

 

K

 

Başarısız

Katılmaz

Kalır

 

S

 

Süren Çalışma

Katılmaz

 

 

M

 

Başarılı

Katılmaz

Muaf

  

7- Kayıt sildirme

Yeni yönetmeliğin 35/1. fıkrası; Üniversiteden kendi isteğiyle kaydını sildirmek öğrencinin şahsen veya noterden tasdikli vekâletname ile birlikte vekillerinin başvurmaları halinde kayıt silme işleminin yapılacağı şeklinde değiştirilmiştir.

8-Tebligat ve adres bildirme

Yeni yönetmeliğin 41. Maddesine göre adres ve iletişim bilgilerinin güncellenmesinden, değişikliklerinin bildirilmesinden öğrenci sorumludur. Öğrenci, öğrenci bilgi sisteminde adres ve iletişim bilgilerini güncellemek zorundadır. Öğrencinin genelini ilgilendiren duyurular Üniversitenin/birimin resmi internet sitesinden yayımlanır.

Diğer tüm değişiklikler ve açıklamalı örnekler için tıklayınız!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )